Doručak, Slano, Salate, Gotovo, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi