JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PRODAJU NEKRENTINA

 

Predmet ovog poziva za dostavu ponuda su sljedeće nekretnine:  

red. br. kč.br. zk. uložak/ etažna cjelina katastarska općina adresa / lokacija namjena nekretnina
1. 3117 11003 Koprivnica Koprivnica, Kolodvorska 2 poslovna zgrada sa zemljištem
2. 894/1 - dio 1/3 66 Koprivnica Koprivnica, A. Starčevića neizgrađeno građevinsko zemljište
3. 894/2 11002 Koprivnica Koprivnica, A. Starčevića neizgrađeno građevinsko zemljište
4. 866/1
867/1
106
E-1, E-2
Koprivnica Koprivnica, A. Starčevića 29 poslovna zgrada sa zemljištem
5. 1321/2
1321/3
1321/4
1321/6
1321/7
1321/8
1321/9
88,


E-6,


E-15
Koprivnica Koprivnica, Trg bana J. Jelačića stambeni i tavanski prostor s pripadajućim parkirnim mjestima
6. 1326
1327
1331/2
1333/2
1334/2
127 E-1,
E-2, E-3,
E-4, E- 5,
E-6
110
Koprivnica Koprivnica, Đure Estera 2 poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem
7. 1304/12 9320
E-32
Križevci Križevci, M. Gupca 40 poslovno-prodajni prostor
8. 1938/3 1405
E-35
Trsat - Sušak Rijeka, 13. divizije 24 skladišni prostor
9. 225/4 7349 Žminj Žminj, gospodarska zona neizgrađeno građevinsko zemljište
10. 3302/2
3301/3
3430
470
Poreč Poreč, Mate Vlašića 47 poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem
11. 459/1
459/9
1237 Kozala Rijeka, Lukovići 7/A gospodarski objekti s pripadajućim zemljištem
12. 112
44/ZGR – dio 3869/58333
794
1026
Loborika Loborika, Loborika 200 gospodarski objekti s pripadajućim zemljištem i parkiralište

Napomena: nekretnine pod rednim brojem 11. i 12. su u vlasništvu MIRNE d.d., te će se upisani tereti na navedenim nekretninama brisati u postupku kupoprodaje.

Ponude mogu dostaviti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti svoje ponude ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Podnošenjem ponude smatra se da su ponuditelji fizičke osobe dali suglasnost za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja ovog postupka i kupoprodaje nekretnina.

Nekretnine se prodaju po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe prava vlasništva, kao i sve ostale troškove vezane za kupoprodaju i prijenos prava vlasništva, snosi kupac.

Rok za podnošenje ponuda je do 20.10.2021.

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu PODRAVKA d.d., 48000 Koprivnica, Ante Starčevića 32, n/r  g. Zvonimir Žaja, uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA - NE OTVARATI“

Nekretnine se mogu razgledati u roku za podnošenje ponuda prema dogovoru na kontakt broj +385 99 665 1350.

Ponuda treba sadržavati:

  • ime i prezime, adresu i OIB za ponuditelje fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB za ponuditelje pravne osobe,
  • oznaku nekretnina na koje se ponuda odnosi,
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u EUR-ima, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

O daljnjem tijeku kupoprodaje nekretnina, ponuditelji će biti pravovremeno obaviješteni putem e-maila.

PODRAVKA d.d. zadržava pravo bez obrazloženja odbaciti sve ponude ili poništiti poziv, bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.