Politika sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu

Odgovornim upravljanjem sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu imamo potrebu širiti kulturu zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu te razvijati svijest o njenoj važnosti

Predanost smanjivanju potencijalnih rizika za zdravlje i sigurnost pri radu sastavni je dio poslovnih aktivnosti Podravke kojima gradimo sigurno i zdravo okruženje za svoje zaposlenike i ostale dionike.
Upravljanjem uvedenog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu, Podravka ima potrebu i želju kontinuirano provoditi i promociju same kulture zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu, primjenom i poboljšavanjem zahtjeva norme ISO 45001 i njenih načela obvezujući se:

  • zaštititi zdravlje svih zaposlenika pružanjem sigurnog i zdravog radnog okruženja
  • osiguravati sve potrebne resurse za kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu uzimajući u obzir potrebe i očekivanja radnika i drugih zainteresiranih strana sukladno vlastitom kontekstu
  • kontinuirano osposobljavati, usavršavati i educirati zaposlenike i time osiguravati bolje kompetencije zaposlenika i širiti svjesnost po pitanju zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu
  • provoditi procjene rizika i prilika sustava upravljanja zaštitom i zdravljem,  prepoznavati i uklanjati opasnosti te minimizirati i kontrolirati rizike za zdravlje i sigurnost naših zaposlenika
  • poslovati u skladu s temeljnim vrijednostima Podravke, zakonskim i regulatornim zahtjevima, važećim propisima, implementiranim normama i priznatim pravilima zaštite na radu
  • provoditi postavljene ciljeve zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu i pratiti učinkovitost realizacije postavljenih ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu koji su usklađeni sa sveukupnim strateškim ciljevima kompanije te time osiguravati kontinuirano poboljšavanje cjelokupnog sustava
  • transparentnom komunikacijom i razumijevanjem potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana omogućavati njihovo sudjelovanje u procesu poboljšavanja sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu
  • pravovremeno informirati sve dionike sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu o rizicima za sigurnost i zdravlje kojima mogu biti izloženi na mjestima rada Podravke
  • osigurati dodatnu zdravstvenu zaštitu zaposlenika u cilju očuvanja zdravlja i radne sposobnosti

Odredbama ove Politike, dionike sustava zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu potičemo na aktivno djelovanje i preuzimanje odgovornosti za aspekte zaštite na radu nad kojima imaju osobnu kontrolu i ovlasti ili na njih djeluju putem ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

 

Aktivnim procjenjivanjem učinkovitosti i kontinuiranim investiranjem u mjere za poboljšavanje sustava zaštite zdravlja  i sigurnosti pri radu Uprava Podravke osigurava preduvjete za postizanje ciljeva definiranih ovom Politikom.