Podravka među najbolje ocijenjenim hrvatskim kompanijama u kvaliteti izvještavanja investitorske javnosti i izvještavanju o društvenoj odgovornosti kompanije

Rezultati istraživanja ZŠEM-a o odnosima s investitorima putem interneta i ove godine su Podravku ocijenili kao jednu od najboljih kompanija u Hrvatskoj u tom području.

Treću godinu za redom Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) provela je istraživanje o izvještavanju investitorske javnosti i izvještavanju o korporacijskoj društvenoj odgovornosti vodećih kompanija u Hrvatskoj.

Istraživanje je provedeno pod pokroviteljstvom Programa za financijsku stabilnost vođenog od East-West Management Instituta i USAID-a, koji takva istraživanja provode u svim zemljama srednje, jugoistočne i istočne Europe.

Istraživanje u Hrvatskoj obuhvatilo je 43 domaće tvrtke koje kotiraju na burzama, a zajedno čine oko 80 posto ukupne tržišne kapitalizacije na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi te tvrtke javnog karaktera poput banaka i HEP-a. Istraživači su pregledavali internetske stranice iz područja odnosa s investitorima i godišnje izvještaje kompanija kako bi ocijenili kvalitetu izvještavanja investitora (korporacijsko upravljanje) te kvalitetu izvještavanja o društvenoj odgovornosti tvrtke. Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) održanoj 7. ožujka 2007. godine.

Najbolje ocijenjene kompanije, među kojima je i Podravka, s pravom nose titulu najtransparentnijih kompanija u Hrvatskoj. Izvještavanje investitorske javnosti Globalizacija poslovanja i krize svjetskih korporacija potaknuli su potrebu razvoja korporacijskog upravljanja, koje sve više postaje suvremeni alat u rukama investitora. Uvažavajući posebice OECD-ove smjernice te u skladu s važećom legislativom Republike Hrvatske, Podravka d.d. je u ožujku 2005., kao jedna od rijetkih hrvatskih kompanija usvojila Kodeks korporacijskog upravljanja. Ključna načela Kodeksa su:

  1. Prava i obveze dioničara
  2. Načelo jednakog postupanja prema dioničarima
  3. Obveze i odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora Podravke d.d.
  4. Obavještavanje i transparentnost.

Upravo prihvaćanjem gore navedenih načela Podravka svojim dioničarima jamči jednaka prava, među kojima je i jednako pravo na pravovremene, pouzdane i točne informacije kao i otvoreni, profesionalni i transparentni pristup u odnosima s čitavom investitorskom zajednicom.

Razvojem interneta i načina komuniciranja putem interneta otvorile su se nove mogućnosti za unapređenje komunikacije kompanije i njenog menadžmenta s investitorima. S vremenom su se potrebe, navike i očekivanja investitora značajno promijenile, pa je kreiranjem zasebne i sadržajno kvalitetne stranice za investitore Podravka stvorila iznimno koristan alat u komunikaciji s investitorima, odnosno element koji utječe na poboljšanje konkurentske prednosti, koji kao takav treba kontinuirano iskorištavati.

Rezultati istraživanja ZŠEM-a o odnosima s investitorima putem interneta i ove godine su Podravku ocijenili kao jednu od najboljih kompanija u Hrvatskoj u tom području. Prvo mjesto zauzela je Pliva sa 73 boda dok je Podravka sa 72 boda, od maksimalno mogućih 93 boda, zauzela drugo mjesto na listi dvanaest najboljih kompanija. Najveće poboljšanje u praksi izvještavanja, u periodu od godinu dana, ostvarila je Podravka. Usporedbom rezultata istraživanja u proteklih godinu dana Podravka je u konkurenciji domaćih kompanija učinila najveći napredak u odnosima s investitorima putem interneta te je dobila 8 bodova više nego u 2005. godini što predstavlja pomak sa 64 na 72 boda. Bodovi koje je Podravka ostvarila su nagrada i priznanje službi odnosa s investitorima za sve dodatne alate uvedene na Podravkinu investitorsku stranicu te sva kvalitativna i kvantitativna poboljšanja u izvještavanju. Reorganiziranjem investitorske stranice te podataka na njoj sukladno zahtjevima investitora, definirala su se i istaknula zasebna područja interesa za investitore, što je stranicu učinilo jednostavnijom za korištenje i informiranje. Implementiranjem korporacijskog upravljanja i iskorištavanjem novih načina komuniciranja Podravka predstavlja kompaniju koja stvara kvalitetan i dugoročan odnos sa svojim investitorima te cjelokupnom investitorskom zajednicom i to radi sa srcem.