Kviki u kreativnim rukama studenata

Koliko su kreativni i koliko dobro poznaju zahtjevan dizajn ambalaže, studenti mogu pokazati i ove godine na četvrtom natjecanju "Studentska kreativna radionica CROPAK 2012".

Logotip - KvikiKoliko su kreativni i koliko dobro poznaju zahtjevan dizajn ambalaže, studenti mogu pokazati i ove godine na četvrtom natjecanju "Studentska kreativna radionica CROPAK 2012", koja će se u organizaciji tvrtke Tectus d.o.o., Zagreb, Instituta za ambalažu i tiskarstvo - IAT i časopisa Ambalaža/REGprint, a u suradnji s prehrambenom kompanijom Podravka d.d. iz Koprivnice, održati od 29. veljače do 4. svibnja.

Radionica počinje Prvim satom u Sveučilišnom računskom centru (SRCE) u Zagrebu, gdje će zahvaljujući najsuvremenijoj tehnologiji, po uzoru na svjetske trendove, te umreženosti hrvatskih sveučilišta, studenti iz Rijeke i Splita sa svojim kolegama iz Zagreba komunicirati putem telekonferencijske veze. Studentima će na Prvom satu biti detaljno predstavljen zadatak, a imat će priliku i postaviti pitanja te razmijeniti iskustva.

Radionica će trajati pet tjedana, a ovogodišnji zahtjevan zadatak studentima će postaviti i prezentirati supervizori i predstavnici Podravke d.d. - najveće hrvatske prehrambene kompanije koja i na ovaj način dokazuje društvenu odgovornost i povjerenje prema mladim domaćim kreativcima. Sudjelovanjem u Radionici studenti dobivaju jedinstvenu priliku da dizajn vodeće linije grickalica nosi upravo njihov potpis, što im predstavlja izvrsnu priliku za iskazivanje vlastitih ideja i kapaciteta te jedinstvenu odskočnu dasku za razvoj karijere. Sama linija proizvoda Kviki obuhvaća neke od  najuspješnijih tradicionalnih Podravkinih proizvoda kojih se iz djetinjstva sjećaju i generacije roditelja današnjih studenata. Koji izgled Kvikija će obilježiti zabavne trenutke današnjih generacija saznat će se na proglašenju pobjednika u svibnju u Koprivnici, a nagrađeni će dizajn biti promoviran i u sklopu Svjetskih dana ambalaže 2012, 6. lipnja u Splitu.

Mladi kreativci ove godine dolaze s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu i Visoke škole tržišnih komunikacija s pravom javnosti Agora iz Zagreba.

Studente vode stručni i iskusni mentori, sveučilišni predavači, a u ulozi autora kreativnog zadatka i supervizora su višestruko nagrađivani hrvatski dvojac na području dizajna ambalaže - magistra dizajna Izvorka Jurić i Dean Vranić, kreativni direktor Imago reklamne agencije d.o.o. iz Zagreba.