Održivi razvoj

Glavni je fokus održivog razvoja kvaliteta življenja i dobrobit našeg planeta. Tako djeluje i Podravka, sustavno razmatrajući utjecaj svoga poslovanja na ekonomiju, okoliš i društvo.

Kao i svih prethodnih desetljeća, predani smo održavanju najviših standarda etičkog ponašanja i odgovornog korporativnog upravljanja. Ponosni smo na integritet i predani rad naših zaposlenika, menadžera i Uprave. Naši proizvodi sinonim su kvalitete kojom smo izgradili i očuvali povjerenje potrošača. Njihova sigurnost i zdravlje su nam na prvome mjestu. Pratimo i stalno se prilagođavamo njihovim željama, potrebama i zahtjevima. Uzajamno poštovanje, povjerenje i suradnja osnova su dobrih odnosa s našim dobavljačima i poslovnim partnerima. Svojom proizvodnjom nastojimo trošiti što manje neobnovljivih resursa te proizvoditi manje otpada, a posebno vodimo računa o očuvanju okoliša.

Kako bi izašli u susret izazovima koje održivi razvoj donosi, 2015. godine formirali smo Odjel za održivi razvoj.

Između velikog broja odgovornosti koje nosi Odjel ističe se sastavljanje godišnjeg nefinancijskog izvještaja. Nefinancijsko izvještavanje je prvi poticaj i korak mnogim poduzećima prema upravljanju njihovim okolišnim i društvenim utjecajima. A kako će poduzeća učiti sve uspješnije prepoznavati i razumijevati svoje okolišne i društvene utjecaje, tako će sve više shvaćati njihove moguće doprinose unapređenju i održivosti svog poslovanja.

U nefinancijski izvještaj Grupe Podravka I Podravke d.d. za 2020. godinu integriran je ESG izvještaj. ESG je kratica tri osnovne grupe ciljeva koji se pokušavaju postići u sklopu inicijative održivog razvoja gospodarstva. Ciljevi su:

 • Okolišni (eng. Environmental – “E”),
 • Društveni (eng. Social – “S”),
 • Korporativno upravljanje (eng. Governmental – “G”),

Navedeni ciljevi se prikazuju kroz niz kriterija koji su pokazatelji učinka izdavatelja u odnosu na ekonomsko održive aktivnosti. Kriteriji zaštite okoliša (“E”) razmatraju učinke na prirodu, odnosno okoliš. Socijalni kriteriji (“S”) prikazuju način upravljanja odnosima sa zaposlenicima, dobavljačima, kupcima i društvenim zajednicama s kojima se posluje. Kriteriji upravljanja društvom (“G”) koncentriraju se na teme kao što su dobre upravljačke strukture izdavatelja, isplaćivanje naknada za osoblje, sustav unutarnjih kontrola, transparentnost i prava dioničara.

Primjenjujemo nove GRI (Global Reporting Initiative) Standarde za izvještavanje o održivosti koji predstavljaju najbolju svjetsku praksu nefinancijskog izvještavanja organizacija o njihovim ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima.

Nefinancijski izvještaj sukladan s GRI Standardima mora obuhvatiti sljedeće:

 • Načela izvještavanja za određivanje sadržaja i kvalitete izvještaja
 • Opće informacije o organizaciji i njezinim praksama izvještavanja o održivosti
 • Pristup upravljanju organizacije svakom materijalnom temom za održivost
 • Informacije o utjecajima organizacije povezanim s ekonomskim, okolišnim i društvenim materijalnim temama (npr. materijalne teme za održivost organizacije mogu biti Neizravni ekonomski utjecaji, Otpad, Zapošljavanje, Odnosi zaposlenika i menadžmenta, Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu itd.).

Svake godine određujemo Tim za izradu Izvještaja o održivom razvoju Grupe Podravka koji se sastoji od predstavnika svih sektora unutar Podravke, predstavnika Belupa te predstavnika slovenskog Žita.

2016. godine osvojili smo nagradu Green Frog za najveći napredak u izvještavanju s čime je prepoznat trud koji ulažemo u održivi razvoj i izvještavanje o svojim aktivnostima.

Od budućih aktivnosti koje planiramo ističu se 

 • Jače integriranje održivog razvoja u poslovnu strategiju i odlučivanje
 • Korporativno upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima poslovanja

Održivi razvoj za nas predstavlja

 • Ekonomski prioritet
 • Osnaživanje društva
 • Zaštita okoliša

Nefinancijski izvještaj, koji sadrži i ESG izvještaj, pronađite u Godišnjim izvješćima Grupe Podravka za 2021. i 2020. godinu i Godišnjim izvješćima Podravke d.d. za 2021. i 2020. godinu: