Održivi razvoj

Glavni je fokus održivog razvoja kvaliteta življenja i dobrobit našeg planeta. Tako djeluje i Podravka, sustavno razmatrajući utjecaj svoga poslovanja na ekonomiju, okoliš i društvo.

Kao i svih prethodnih desetljeća, predani smo održavanju najviših standarda etičkog ponašanja i odgovornog korporativnog upravljanja. Ponosni smo na integritet i predani rad naših zaposlenika, menadžera i Uprave. Naši proizvodi sinonim su kvalitete kojom smo izgradili i očuvali povjerenje potrošača. Njihova sigurnost i zdravlje su nam na prvome mjestu. Pratimo i stalno se prilagođavamo njihovim željama, potrebama i zahtjevima. Uzajamno poštovanje, povjerenje i suradnja osnova su dobrih odnosa s našim dobavljačima i poslovnim partnerima. Svojom proizvodnjom nastojimo trošiti što manje neobnovljivih resursa te proizvoditi manje otpada, a posebno vodimo računa o očuvanju okoliša.

Kako bi izašli u susret izazovima koje održivi razvoj donosi, 2015. godine formirali smo Odjel za održivi razvoj.

Između velikog broja odgovornosti koje nosi Odjel ističe se sastavljanje godišnjeg nefinancijskog izvještaja. Nefinancijsko izvještavanje je prvi poticaj i korak mnogim poduzećima prema upravljanju njihovim okolišnim i društvenim utjecajima. A kako će poduzeća učiti sve uspješnije prepoznavati i razumijevati svoje okolišne i društvene utjecaje, tako će sve više shvaćati njihove moguće doprinose unapređenju i održivosti svog poslovanja.

Primjenjujemo nove GRI (Global Reporting Initiative) Standarde za izvještavanje o održivosti koji predstavljaju najbolju svjetsku praksu nefinancijskog izvještavanja organizacija o njihovim ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima.

Nefinancijski izvještaj sukladan s GRI Standardima mora obuhvatiti sljedeće:

  • Načela izvještavanja za određivanje sadržaja i kvalitete izvještaja
  • Opće informacije o organizaciji i njezinim praksama izvještavanja o održivosti
  • Pristup upravljanju organizacije svakom materijalnom temom za održivost
  • Informacije o utjecajima organizacije povezanim s ekonomskim, okolišnim i društvenim materijalnim temama (npr. materijalne teme za održivost organizacije mogu biti Neizravni ekonomski utjecaji, Otpad, Zapošljavanje, Odnosi zaposlenika i menadžmenta, Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu itd.).

Svake godine određujemo Tim za izradu Izvještaja o održivom razvoju Grupe Podravka koji se sastoji od predstavnika svih sektora unutar Podravke, predstavnika Belupa te predstavnika slovenskog Žita.

2016. godine osvojili smo nagradu Green Frog za najveći napredak u izvještavanju s čime je prepoznat trud koji ulažemo u održivi razvoj i izvještavanje o svojim aktivnostima.

Od budućih aktivnosti koje planiramo ističu se 

  • Jače integriranje održivog razvoja u poslovnu strategiju i odlučivanje
  • Korporativno upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima poslovanja

Održivi razvoj za nas predstavlja

  • Ekonomski prioritet
  • Osnaživanje društva
  • Zaštita okoliša
Više o svim našim aktivnostima pročitajte u izvještaju o održivom razvoju Grupe Podravka za 2018. godinu