Poziv na redovitu Godišnju skupštinu, 07.09.2018

Upravni odbor Društva kemičara i tehnologa Koprivnica je na svom 21. sastanku održanom 27. lipnja 2018. godine, donio odluku o sazivanju redovne Godišnje skupštine društva koja će se održati 7. rujna (petak) 2018. u Konferencijskoj dvorani Podravke (Kino sali) s početkom u 13:00 sati.

Dnevni red Godišnje skupštine:

  1. Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva
  2. Izvješće Predsjednika o radu Upravnog odbora DKTK
  3. Financijsko izvješće
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5. Rasprava o podnesenim izvješćima
  6. Donošenje plana rada i financijskog plana za 2018 – 2019. godinu
  7. Rasprava o planu rada i financijskog plana za 2018 – 2019. godinu
  8. Razno

Nakon službenog dijela Skupštine, stručna predavanja će održati:

  • Kakaova ljuska - vise od otpada, dr.sc. Đurđica Ačkar, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
  • Uloga i aktivnosti EFSA local point-a, dr. sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu

Radujemo se vašem dolasku

Upravni odbor DKTK