Zaposlenici

Ključ uspjeha Podravke su profesionalni, kreativni i poduzetni ljudi, spremni u svakom trenutku pružiti svoj doprinos za dobrobit kompanije te uložiti dodatan trud i vrijeme u postizanje iznadprosječnih rezultata.

Zaposlenici

Uz jasnu strategiju i kvalitetnu organizaciju, za ostvarenje poslovnih ciljeva kompanije od presudnog su značaja kompetentni i motivirani zaposlenici. Ključ uspjeha Podravke su profesionalni, kreativni i poduzetni ljudi, spremni u svakom trenutku pružiti svoj doprinos za dobrobit kompanije te uložiti dodatan trud i vrijeme u postizanje iznadprosječnih rezultata.

Podravka svojim pristupom poslovanju i zaposlenicima osigurava izazove i poticaje, dinamično radno okruženje i mogućnost za profesionalni te osobni rast i razvoj. Omogućavamo individualni i timski rad te ostvarivanje potencijala. U međuljudskim odnosima njegujemo poštovanje, povjerenje, iskreni dijalog i transparentnost, a u radu izvrsnost i težnju ka postizanju iznadprosječnih rezultata. Strast prema svemu što radimo nas pokreće i čini kompanijom sa srcem. Na ljudima koji žive Podravkine vrijednosti gradimo našu snagu i bolju budućnost kompanije.

Biti Podravkaš znači živjeti Podravkine vrijednosti i znati prepoznati svaku priliku za strast, kreativnost, izvrsnost, povjerenje i zadovoljstvo potrošača. Gradite s nama budućnost na jedini način koji znamo - uvijek sa srcem!