Hrvoje Kolarić

Član Uprave

Hrvoje Kolarić imenovan je članom Uprave Podravke d.d. u prosincu 2012. godine.

U profesionalnoj karijeri ističu se pozicije direktora Farmaceutike i razvoja poslovanja u Bristol Myers Squibbu, direktora Farmaceutike PharmaSwissa te direktora PharmaSwiss d.o.o., Hrvatska. U karijeri je vodio i poslovne procese vezane uz suradnju s Belupom u proizvodnji kardiološke palete proizvoda Pravachola. U ranijoj profesionalnoj karijeri bio je i menadžer Odjela poslova farmaceutike - Bristol - Mayers Squibbovog predstavničkog ureda za Hrvatsku te BiH kao i menadžer za alergološke i respiratorne proizvode Schering Ploughovog predstavništva u Hrvatskoj. Na mjesto člana Uprave Belupa zaduženog za marketing, prodaju te međunarodna tržišta imenovan je 2005. te ponovno 2010. godine. Dvije godine kasnije imenovan je Predsjednikom Uprave Belupa.

Diplomirao je 1998. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao na brojnim edukacijama za usvajanje prodajnih i pregovaračkih vještina, treninzima za prvu liniju menadžmenta, učinkovitost prodaje, osposobljavanje u pitanjima financija i slično. Osim stečene titule magistra farmacije, stekao je i titulu magistra poslovnog upravljanja Master of Business Administration, President modul, IEDC, Bled.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Hrvoje Kolarić, član Uprave zadužen za:

  • razvoj farmaceutskog poslovanja uključivo spajanja i preuzimanja,
  • korištenje sinergija prehrambenog i farmaceutskog poslovanja,
  • koordiniranje i usklađivanje poslovanja Grupe Belupo s članovima Uprave prema područjima za koja su određeni članovi Uprave zaduženi.