Poziv za Glavnu Skupštinu Društva PODRAVKA d.d.

Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 22. srpnja 2016. (petak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), te Odluke o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. od 13. lipnja 2016. godine, Uprava PODRAVKE d.d. objavljuje ovaj

P O Z I V

ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA PODRAVKA d.d.

I.        Glavna skupština društva PODRAVKA d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, (nadalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 22. srpnja 2016. (petak) u 12,00 sati u velikoj dvorani u prizemlju poslovne zgrade Društva u Koprivnici, Ulica A. Starčevića 32.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1.         Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;

2.         Godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe Podravka za 2015. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2015. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini;

3.         Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu;

4.         Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2015. godinu;

5.         Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu;

6.         Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

7.         Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2016. godinu i utvrđivanju naknade za rad.