Podravki d.d. odobreno više od tri milijuna kuna za EU sufinanciranje istraživačko-razvojnog projekta ''Razvoj inovativnih proizvoda od nusproizvoda tijekom prerade povrća''

Podravkinom projektu „Razvoj inovativnih proizvoda od nusproizvoda tijekom prerade povrća“ ukupno vrijednom 6.899.956,33 HRK, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.055.545,56 HRK koja sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Bespovratna sredstva dodijelilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, u okviru Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' 2014. – 2020., Prioritetna os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II''.

Tijekom dvogodišnjeg razdoblja provedbe (2020.-2022.), ciljevi projekta su istražiti inovativni, tehnološko učinkovit proces odvajanja nutritivno vrijednog biootpada industrijske prerade povrća Podravkine Tvornice Kalnik u Varaždinu, za razvoj novih i inovativnih prehrambenih proizvoda. Dodatno će se istražiti potencijal proizvodnje bioplina iz svih otpadnih tokova proizvodnje. Očekivani rezultati projekta su stvaranje novog znanja i povećavanje nematerijalne imovine Podravke kroz patente i nove brandove, povećavanje efikasnosti proizvodnog procesa kroz komercijalizaciju inovativnih proizvoda i izrada stručno evaluiranih dokaza koji bi trebali osigurati nastavak dugoročno-strateških smjernica kompanije za  kružno gospodarstvo i energetsku samodostatnost njezinih proizvodnji.

U okviru UN-ovih 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj do 2030. godine, definirana je i implementacija okolišno prihvatljivih rješenja i tehnologije u poslovni sektor. Na nacionalnom nivou, Strategija pametne specijalizacije RH 2016. – 2020., odredila je područja i tržišne prilike za inovacije i tržišni rast.

Sukladno tome, Podravka je prije nekoliko godina započela s analizom stanja i potencijala nusproizvoda koji nastaju tijekom proizvodnje u Podravkinim tvornicama, osobito u Tvornicama Kalnik i Umag. Sektor Istraživanje i razvoj Podravke je u tom periodu u suradnji s akademskom zajednicom postavio hipoteze na osnovi publiciranih znanstvenih radova, a preliminarnim ispitivanjima utvrdio i postojanje nutritivnog potencijala nusproizvoda povrća koji bi se mogao usmjeriti na razvoj potpuno novih proizvoda, visoke dodane vrijednosti. Budući da su za čvršće dokaze bila potrebna dodatna istraživanja većeg obima, Podravka je u veljači 2020. sa svojim projektom aplicirala za sredstva EU fondova u okviru objavljenog poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH.

„Vjerujem da je sveobuhvatnost ciljeva projekta koji zadiru u čak tri tematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije RH (Hrana i bioekonomija, Energija i održivi okoliš te Zdravlje i kvaliteta života), uvelike pridonijela brzom pozitivnom rezultatu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.  Iznimno smo ponosni na ovaj projekt koji je rezultat suradnje različitih sektora unutar kompanije, Uprave te suradnika i konzultanata. Ujedno, ovo je prvi istraživački projekt Podravke d.d. koji će se sufinancirati iz fondova EU.  Vjerujemo u njegovu održivost kroz komercijalizaciju novih proizvoda i tehnologija“, istaknula je dr.sc. Jasmina Ranilović, voditeljica projekta i direktorica Istraživanja i razvoj Podravke.