Podravka osvojila CROPAK za ambalažu Dolcela Cake2Go

Osvojena i direktna nominacija za World Star Packaging Award 2019

Na održanoj dodjeli nagrada za najbolju ambalažu na hrvatskom tržištu CROPAK i ambalažu u zemljama regije REGPAK, Podravka je prema ocjenama stručnog ocjenjivačkog žirija osvojila CROPAK za ambalažu Dolcela Cake2Go serije proizvoda u kategoriji „Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije“.

Osvajanjem ove nagrade, Podravka je osvojila i direktnu nominaciju za World Star Packaging Award 2019.

Natječaj CROPAK je osmišljen s ciljem isticanja značaja i koristi ambalaže kao važnog sredstva zaštite, promocije i identifikacije proizvoda te motiviranja proizvođača i korisnika ambalažena proširenje tehničkih, tehnoloških i kvalitativnih granica u promišljanju ambalaže, neodvojivog dijela proizvoda. Organizacijom ovog natječaja, njegovi organizatori žele naglasiti nužnost kvalitativnih pomaka u promišljanju vizualnog identiteta ambalaže, grafičkog i industrijskog dizajna, ekoloških svojstava ambalaže te cjelovitog doprinosa zaštiti okoliša s aspekta gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Prilikom preuzimanja nagrade, direktorica Službe za ambalažu i dizajn u Podravki, Renata Tomerlin je istaknula: „Podravka kontinuirano prepoznaje i prati trendove u ambalaži i ambalažnim materijalima na globalnoj razini te uspješno povezuje atraktivan, prepoznatljiv dizajn naših brandova s ostalim funkcionalnim obilježjima ambalaže i iznad svega sigurnosti proizvoda. Ova nagrada dokazuje da je struka i ove godine prepoznala naša ulaganja u segment ambalaže, na što smo jako ponosni i to nam naravno predstavlja poticaj za daljnje inovacije i postavljanje novih standarda u ambalažnoj industriji na ovim prostorima. Prilikom osmišljavanja i stvaranja ambalaže naših proizvoda sagledavamo sve aspekte kojima ambalaža jednog prehrambenog proizvoda treba udovoljiti. To podrazumijeva, dizajn i vizualne karakteristike, zdravstvenu ispravnost proizvoda, ispravno obilježavanje svih obaveznih elemenata na ambalaži i na kraju, ali ne manje važno, vodimo računa o ekološkom utjecaju ambalaže na okoliš, mogućnostima recikliranja i ponovne upotrebe.“