Podravka dobila status ovlaštenog primatelja u carinskom postupku prilikom uvoza

Prehrambena industrija Podravka odobrenjem Carinske uprave Republike Hrvatske, a sukladno Uredbi za provedbu Carinskog zakona, postala je ovlašteni primatelj u carinskom postupku prilikom uvoza na području koje pokriva Carinarnica Koprivnica.

Prehrambena industrija Podravka odobrenjem Carinske uprave Republike Hrvatske, a sukladno Uredbi za provedbu Carinskog zakona, postala je ovlašteni primatelj u carinskom postupku prilikom uvoza na području koje pokriva Carinarnica Koprivnica. Time se Podravki odobrava pojednostavljenje uvoznog postupka uz naknadno podnošenje uvozne deklaracije odredišnoj Carinarnici temeljem deklariranja robe na osnovi knjigovodstvenih zapisa. To konkretno znači da se sva roba koju tvrtka - ovlašteni primatelj uvozi, uz brzo rješavanje formalnosti na samom graničnom prijelazu u pogledu podnošenja provozne deklaracije, izravno upućuje u prostorije ovlaštenog primatelja koji nakon toga obavlja sve daljnje potrebne formalnosti s nadležnom carinskom ispostavom. Ovlašteni primatelj, isto tako, ima mogućnost samostalnog uklanjanja carinskih obilježja ukoliko nadležna carinarnica u roku od 1 sata od trenutka prijema obavijesti o prisjeću pošiljke ne obavijesti korisnika odobrenja da će izvršiti pregled robe. Za Podravku se na taj način bitno pojednostavljuje postupak uvoznog carinjenja, znatno se skraćuje vrijeme carinjenja te povećava protočnost robe i smanjuju troškovi prijevoza, ležarine, skladištenja i otpremničkih usluga. Isto tako povećava se i iskoristivost prijevozničkih kapaciteta. Uz Podravku, do sada je u Hrvatskoj status ovlaštenog primatelja u carinskom postupku prilikom uvoza, dobilo još jedanaest tvrtki. Status ovlaštenog primatelja mogu, po podnošenju zahtjeva, dobiti tvrtke koje imaju stručno osposobljene kadrove za provedbu postupka (kadrove ovlaštene za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva), koje u svojem poslovanju nisu teže kršile carinske propise i koje imaju evidenciju o ulaznim i izlaznim pošiljkama koja omogućuje nadležnoj Carinarnici jednostavan nadzor nad postupkom.