Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 30.4.2019.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da su dana 30. travnja 2019. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni revidirani Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2018. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2018. godinu koji se nalazi u privitku ove Obavijesti.

Isto tako utvrđeni su tromjesečni financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.01.-31.03.2019. godine.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.