Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 29.10.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala te Pravila Burze, obavještavamo da su dana 28. listopada 2021. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojima su utvrđeni nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 1.1.-30.9.2021. godine.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.