Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da su dana 23. travnja 2015. pisanim putem održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima je donesena Odluka  o sazivu Glavne skupštine PODRAVKE d.d. - za dan 3. lipnja 2015. godine, te su Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili prijedloge odluka koje upućuju Glavnoj skupštini na donošenje.

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se upućuju Glavnoj skupštini na donošenje bit će objavljen u „Narodnim novinama“, na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.