Održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 28.3.2022.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, objavljujemo da je dana 28. ožujka 2022. godine održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. na kojoj su razmatrani revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za razdoblje 1.1.–31.12.2021. i Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. godinu.

Predmetni izvještaji i Prijedlog odluke  o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. godinu objavit će se u propisanim rokovima sukladno relevantnim zakonskim propisima.