Održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 4.4.2022.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala te Pravila Burze, obavještavamo da je dana 4. travnja 2022. godine održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - na kojoj su utvrđeni revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za 2021. godinu te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2021. godinu, a nalaze se u privitku ove Obavijesti. Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.