Održana Glavna skupština društva ŽITO, d.d. - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, društvo PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: PODRAVKA ili preuzimatelj), objavljuje da je dana 19. siječnja 2016. godine održana 23. Glavna skupština društva ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu: Žito d.d.).

Glavna skupština je donijela Odluku o isključenju manjinskih dioničara iz društva  te Odluku o povlačenju dionica s organiziranog tržišta vrijednosnih papira.

Donošenjem Odluke o isključenju manjinskih dioničara iz društva Žito d.d., sve dionice Žita d.d. će se prenijeti na glavnog dioničara PODRAVKU. Manjinski dioničari će za svoje dionice, ukupno 11.393 dionica, primiti otpremninu u iznosu od EUR 180.1 po dionici što je jednako iznosu naknade za dionice koju su dioničari Žita d.d. primili na temeljnu ponude za preuzimanje dionica ŽITA d.d. Prijenos dionica Žita d.d. na PODRAVKU će se izvršiti s danom upisa te Odluke u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani. Po upisu te odluke u sudski registar, PODRAVKA je dužna isplatiti otpremninu manjinskim dioničarima. Ukupan iznos otpremnine iznosi EUR 2.051.879,30.

Isto tako, Glavna skupština je donijela i Odluku o povlačenju dionica Žita d.d. oznake ZTOG i ISIN koda SI0031108440 s organiziranog tržišta, Ljubljanske burze. Odluka o povlačenju dionica s organiziranog tržišta stupit će na snagu s danom upisa te odluke u sudski registar.