Obraćanje Martine Dalić, predsjednice Uprave Podravke dioničarima Podravke d.d. povodom Glavne skupštine održane 16. svibnja 2024. u Koprivnici

Poštovani dioničari Podravke,

namjera mi je iskoristiti ovu priliku i informirati svakog od naših 12.243 dioničara (12.120 fizičkih i 123 pravne osobe) o najvažnijim događajima koji su obilježili poslovnu 2023. godinu te poslovnim aktivnostima koje se nalaze u ishodištu rezultata ostvarenih u prošloj godini i koje čine temelj za naš rast u 2024. godini.

Iza nas je, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, uspješna poslovna godina. Smatram da je godina iza nas bila uspješna, ne samo zbog ostvarenih poslovnih rezultata i povećanja tržišne  vrijednosti kompanije, već i zbog iskoraka u modernizaciji i transformaciji  brojnih područja poslovanja koje poduzimamo s ciljem osnaživanja potencijala rasta poslovanja u godinama koje dolaze.

Tijekom poslovne 2023. godine tržišna kapitalizacija Podravke prvi je puta u povijesti  probila   granicu od milijardu eura i krajem godine dosegla 1.143,6 milijardi eura. Cijena dionice porasla je 93,6 posto. Na ovaj način Podravka se svrstala u malobrojnu skupinu hrvatskih kompanija s tržišnom kapitalizacijom većom od milijardu eura. Cijela Uprava Podravke i ja osobno izuzetno smo ponosni jer dioničari i investitori na ovako jasan način prepoznaju naše rezultate i iskazuju povjerenje u poslovnu strategiju koju provodimo. U odnosu na 2022., prodaja Grupe porasla je sedam posto, normalizirana EBITDA za 10,4 posto, a normalizirana dobit (bez jednokratnih stavki) za 14,2 posto. Izvještajna neto dobit Grupe dosegla je 66,4 milijuna eura ili 35,3 posto više nego prethodne godine zbog korištenja porezne olakšice temeljem Zakona o poticanju ulaganja, a vezano uz investiciju u logističko-distributivni centar. Ovi rezultati nisu samo odraz našeg poslovnog uspjeha, već i rezultat predanog rada, upornosti  i odlučnosti svih radnika Grupe Podravka u provođenju poslovne strategije koju smo usvojili prije tri godine, s ciljem jačanja naše konkurentnosti i općenito transformacije Podravke u snažnu i potentnu hrvatsku multinacionalnu kompaniju.

U 2023. Grupa Podravka ostvarila je 67,3 posto prihoda od prodaje izvan Hrvatske. Daljnja  internacionalizacija i rast prodaje izvan Hrvatske je ključni prioritet Grupe i osnovica našeg budućeg rasta. Stoga smo u protekloj godini provodili brojne aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje sposobnosti poslovanja na međunarodnim tržištima, osobito tržištima zapadne i srednje Europe. U segmentu Prehrane to se prvenstveno odnosi na restrukturiranje tržišta Poljske, Češke i Mađarske te promjenu modela poslovanja na tržištima Njemačke i Austrije. Osim jačanja menadžerskih i kadrovskih kapaciteta u prodaji  na svim spomenutim tržištima,  u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj posebna pozornost usmjerena je na ukidanje neprofitabilnog portfelja i usklađivanje cjenovnih politika. Na tržištima Njemačke i Austrije provedena je promjena modela poslovanja na način da smo u  Austriji  distribuciju naših proizvoda povjerili Atlantic Grupi s jasno definiranim ciljevima rasta dubine i širine distribucije. U Njemačkoj smo se okrenuli vlastitoj distribuciji prema velikim trgovačkim lancima, dok je za tradicionalne trgovine uspostavljena nova mreža kvalitetnijih distributera. Na ovaj smo način postavili čvrste osnove za realizaciju našeg strateškog određenja kojim smo utvrdili tržišta srednje Europe, Njemačke i Austrije kao fokus tržišta. Poduzimanje svih ovih aktivnosti, osobito onih koje su bile usmjerene na ukidanje neprofitabilnog asortimana, razrješavanje odnosa s bivšim distributerima i postavljanje poslovnih odnosa s dijelom kupaca na nove osnove, donijelo je u kratkom roku i određeni pad prodaje na ovim tržištima. Međutim, rast ukupne profitabilnosti,  kretanje prodaje u posljednjem kvartalu 2023. godine, a osobito rast prodaje u prvom kvartalu ove godine, potvrđuju da ove promjene donose planirane rezultate. A planirani rezultat je stabilan i profitabilan rast prodaje na ovim tržištima. Osobito važan rezultat svih ovih promjena opaža se u novim prodajnim politikama kroz koje je ostvaren cilj da se naši proizvodi na bogatijim tržištima od Hrvatskog, u pravilu, više ne prodaju po cijenama koje su niže od onih u Hrvatskoj.

Istovremeno, Grupa Podravka i Atlantic Grupa dogovorile su suradnju u SAD-u kroz koju je  Podravka putem svoje kompanije u SAD-u počela distribuirati brendove Atlantic Grupe. Na ovaj je način pokrenuta realizacija projekta širenja i pozicioniranja Podravkine kompanije u SAD-u kao izvoznog huba za brendove iz jugoistočne Europe. U kontekstu izgradnje izvoznog huba, osim s Atlantic Grupom, sklopljeni su ugovori s još nekoliko manjih kompanija.  

U segmentu Farmaceutike uspostavljena je putanja rasta prodaje u Istočnoj Europi sa stabilnim i predvidivim komercijalnim uvjetima, a poseban prioritet je stavljen na širenje i unapređenje prodaje na tržištima srednje i jugoistočne Europe. U Hrvatskoj je promijenjen komercijalni model na način da je uspostavljen jedinstven prodajni kanal prema svim kupcima.

Zahvaljujući ovim naporima, prihodi od prodaje u segmentu Prehrane u 2023. iznosili su 553,7 milijuna eura, što je za šest posto ili 31,5 milijuna eura više u odnosu na 2022. godinu. Radi se o nenormaliziranim prihodima od prodaje, što znači da je u rastu prihoda sadržan i efekt gore navedenih restrukturiranja međunarodnih tržišta koji je kratkoročno donio smanjenje prodaje određenih kategorija radi unapređivanja profitabilnosti prodaje, ali i stvaranja stabilne osnovice u nadolazećem razdoblju. Prihodi od prodaje u Farmaceutici porasli su 15,2 milijuna eura, 10,5 posto više u odnosu na usporedno razdoblje, što odražava širenje na izvoznim tržištima, ali i spomenutu promjenu načina plasmana Belupovih proizvoda na hrvatskom tržištu. U konačnici, Grupa Podravka u 2023. ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 713,8 milijuna eura, što je 46,7 milijuna eura, odnosno sedam posto više u odnosu na godinu prije. Prihodi u segmentu Prehrane dosegli su pritom 553,7 milijuna eura, dok su prihodi Belupa, koji čini segment Farmaceutike, iznosili160,2 milijuna eura.

U okruženju obilježenom izazovima kao što su rast troškova sirovina i inflacija, uspjeli smo kroz efikasnost nabave i inzistiranje na konkurenciji među dobavljačima ograničiti utjecaj rasta troškova sirovina na troškove proizvodnje. U tom se pogledu posebno ističe inzistiranje na većem broju dobavljača i stvaranju konkurentskog okruženja u svakom nabavnom predmetu, uključujući i intenzivno korištenje elektroničkih aukcija kao metode utvrđivanja konačne nabavne cijene. Na primjer,  dijelu  nabavnih predmeta za sirovine i ambalažu, 52 posto realizirane nabave provedeno je kroz elektroničke aukcije, a gotovo sve investicijske nabave u finalnom krugu ponuda zaključene su na taj način.

Provođenje investicijskog ciklusa nastavljeno je planiranom dinamikom, uključujući ulaganja u tehnologiju i povećanje efikasnosti proizvodnje, ulaganja u digitalizaciju proizvodnje i poslovanja, ali i ulaganja u razvoj poljoprivrede. Kapitalna ulaganja u prošloj godini dosegla su 69 milijuna eura, od čega se 44 posto odnosi na tehnološku modernizaciju, 39 posto na ulaganja u objekte te osam posto na ulaganja u digitalizaciju. Počeli smo, također, u marketingu  primjenjivati i alate zasnovane na umjetnoj inteligenciji.

Krajem prošle godine dovršena je, i početkom siječnja 2024. u pogon puštena, nova Tvornica tjestenine što je, nakon 17 godina, prva novoizgrađena tvornica u segmentu Prehrane. Uspješno privodimo kraju i izgradnju logističko-distributivnog centra u Koprivnici, što je i naša najveća investicija, ukupne vrijednosti od 48 milijuna eura. Logističko-distributivni centar zadovoljit će očekivane potrebe za skladišnim prostorom na tržištu Hrvatske u sljedećih deset godina, a Grupa Podravka povećat će svoju efikasnost u logističko-distributivnom segmentu poslovanja kroz optimizaciju broja skladišnih prostora, minimizaciju internog transporta te veću kontrolu troškova.

U sklopu ulaganja u energetsku održivost i obnovljive izvore energije pokrenuta je realizacija druge faze ulaganja u sunčane elektrane, sufinancirane sredstvima Modernizacijskog fonda u iznosu od više od 3,3 milijuna eura. Za provedenu prvu fazu projekta – projekt najveće integrirane sunčane elektrane u Hrvatskoj snage 3,2 MWh, Podravka je prošle godine dobila prestižnu nagradu Hrvatskog energetskog društva „Hrvoje Požar“ u kategoriji za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom i unapređenje okoliša. Završetak druge faze projekta očekuje se u trećem kvartalu 2024., a ona će obuhvatiti ostale proizvodne i skladišne lokacije Podravke d.d. koje nisu bile obuhvaćene prvom fazom, kao i Tvornicu tjestenine te objekte na Belupu. Nakon dovršetka druge faze, Podravka će raspolagati sunčanom elektranom na krovovima ukupne snage oko 13 MWh koja će zadovoljiti oko 24 posto ukupnih potreba Podravke d.d za električnom energijom.

U kontekstu jačanja poljoprivredne proizvodnje i povećanja samodostatnosti u proizvodnji poljoprivrednih sirovina, prošle je godine pokrenuta  investicija u pogon za primarnu preradu svježe rajčice u okviru postojeće tvornice za preradu voća i povrća u Varaždinu. Pogon je dovršen u travnju 2024. i spreman je za proizvodnju s početkom sezone berbe. U širem smislu, investicija uključuje i ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i navodnjavanje koje je nužno za nesmetano obavljanje primarne proizvodnje.  Sukladno kapacitetima novog pogona za primarnu preradu rajčice i potrebama proizvodnje finalnih proizvoda od rajčice, organizirana je sadnja rajčice na vlastitim površinama i kod kooperanata ukupne veličine od oko 400 hektara. Kooperantsku proizvodnju Podravka će nastaviti u Istri, a za potrebe zadovoljavanja kapaciteta nove tvornice, uspostavljena je nova mreža kooperanata na kontinentu.

Tijekom 2023. nastavljene su investicije u koncentraciju i modernizaciju pekarstva u Sloveniji, pokrenute u kontekstu projekta restrukturiranja Žita, s ciljem povećanja konkurentnosti pekarskih proizvoda i povećanja efikasnosti proizvodnje. Tijekom 2023. dovršena je investicija u novu liniju za proizvodnju kruha u pekari Vič kod Ljubljane vrijedna oko pet milijuna eura. Nadalje, pokrenute su investicije u nabavu novih linija za proizvodnju peciva i kruha u pekari Maribor u vrijednosti većoj od osam milijuna eura, čiji se dovršetak očekuje 2024 godine. Koncentracija i modernizacija pekarstva rezultirat će optimizacijom proizvodnog procesa, većom kontrolom troškova proizvodnje i stvaranjem preduvjeta za proizvodnju novih proizvoda.

Sve investicije u protekle dvije godine Podravka je financirala iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja, što se ogleda i u padu omjera neto duga i EBITDA na 0,2, čime se dodatno potvrđuju snaga i stabilnost poslovanja. Štoviše, likvidonosna pozicija Grupe tijekom 2023. dodatno je pojačana kroz generiranje novca i novčanih ekvivalenata od 20,6 milijuna eura.

I u 2023. godini Grupa Podravka ostala je predana unapređenju materijalnog položaja radnika i stvaranju poticajnog radnog okruženja za naše zaposlenike. Tijekom prošle godine provedena je, u Podravki i Belupu, povijesna transformacija sustava plaća i nagrađivanja kojom je nakon 27 godina napušten sustav koeficijenata i uveden moderan i fleksibilan sustav plaća. Novi sustav plaća vezuje plaću uz složenost poslova koji se obavljaju na pojedinom radnom mjestu i otvara prostor za nagrađivanje i napredovanje temeljem rezultata i kvalitete rada. Uvođenje novog sustava plaća donijelo je i značajno povećanje prosječne neto plaće naših zaposlenika, peto po redu u protekle tri godine, podcrtavajući našu predanost njihovom blagostanju i profesionalnom razvoju. Kao rezultat većeg ulaganja u materijalna prava radnika i uvođenja novog sustava plaća, prosječna neto plaća radnika Podravke za prosinac 2023. bila je prosječno oko19 posto veća nego za prosinac 2022. te gotovo 52 posto veća nego za prosinac 2020. Na ovaj smo način uspjeli održati rast plaća većim od inflacije, ali, vjerujem, ispraviti i brojne nepravde u odnosima plaća koje su radnike Podravke mučile godinama.

U prošloj godini usvojili smo i dvije ključne strategije koje su integrirane s poslovnom strategijom, kroz koje osiguravamo okvir za razvoj našeg poslovanja na način sukladan zahtjevima okruženja i potrebama naših potrošača. Usvojili smo Strategiju održivog poslovanja koja je usmjerena na čist okoliš, brigu o zaposlenicima i zajednici, odgovorno korporativno upravljanje te zdravu prehranu. Važan je dio te strategije i nova Nutritivna strategija kojom potvrđujemo privrženost načelima zdrave i uravnotežene prehrane te definiramo okvir za razvoj novih i inoviranih proizvoda na bazi visokovrijednih i kvalitetnih namirnica i sastojaka.

Na kraju, u svoje, i u ime cijele Uprave, želim zahvaliti svim radnicima Grupe Podravka na doprinosu ostvarenim rezultatima, na svakodnevnom upornom radu, inovativnosti, kreativnosti, ali i spremnosti da se profesionalno i strpljivo adresiraju brojni izazovi koji su se javljali tijekom godine. Pred nama je još jedna godina puna izazova. Međutim, naša snažna poslovna i financijska pozicija omogućuje nam da se brzo prilagođavamo promjenama, radimo na daljnjem poboljšanju naših rezultata, uključujući i poboljšanje materijalnog položaja radnika, usporedno realizirajući naše strateške ciljeve koji uključuju dovršetak važnih investicija te ustrajnost u provođenju naše nove Strategije održivosti.

 

predsjednica Uprave Podravke d.d.
dr. sc. Martina Dalić