Nastavak informatičkog obrazovanja u Podravci

Sektor informatike grupe Podravka već niz godina provodi sustavno obrazovanje zaposlenika vezano uz informatičku tehnologiju.

Sektor informatike grupe Podravka već niz godina provodi sustavno obrazovanje zaposlenika vezano uz informatičku tehnologiju. Na tečajevima koje organizira Odjel edukacije zaposlenici mogu naučiti o teoretskim postavkama tehnologija koje se neprestano razvijaju, a također i praktične aspekte korištenja software-a raznih vrsta. Konzistentno s trendom globalizacije i poslovnim planovima grupe Podravka, zaposlenici će tijekom siječnja 2000. moći pohađati tečaj "Osnove Internet-intranet tehnologije gdje će se moći upoznati s mogućnostima spomenutih tehnologija. Internet, odnosno world wide web, postali su neophodni alati u današnjem poslovanju, a obrazovanje na tom području ključna je karika za pripremu zaposlenika na izazove globalnog tržišta.