Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora Podravke d.d. – obavijest

Dana 25. srpnja 2014. godine održati će se sjednice Uprave i Nadzornog odbora Podravke d.d..

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 25. srpnja 2014. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Podravke d.d. na kojima će se razmotriti i odobriti nerevidirani polugodišnji Financijski izvještaji Grupe Podravka (konsolidirano) i Podravke d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje od 1.01. do 30.06.2014. godine.

Navedeni Financijski izvještaji objavit će se na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i  te na Internet stranicama Podravke d.d.