Informacija o odobrenom investicijskom ciklusu

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na sjednici održanoj u petak, 30. travnja, dao suglasnost Upravi za pokretanje snažnog investicijskog ciklusa. Ovaj se investicijski ciklus, prije svega, odnosi na projekt optimizacije logističkih procesa Podravke, tehničko-tehnološku modernizaciju proizvodnje te na informatičku i energetsku rekonstrukciju, kao i modernizaciju poslovne zgrade u Koprivnici.

1. Kada je riječ o projektu optimizacije logističkih procesa, on podrazumijeva utvrđivanje svih potrebnih mjera za poboljšanje logističkih procesa, uključujući i mogućnost izgradnje novog logističko-distributivnog centra koji bi u potpunosti zadovoljio potrebe Podravke te je učinio još bližom njenim potrošačima i tržištima. U konačnici, cilj navedenog projekta je optimizacija ukupnih logističkih operacija koja će unaprijediti učinkovitost i pridonijeti podizanju konkurentnosti ukupnog poslovanja kompanije.

2. U okviru odobrenog investicijskog ciklusa, Nadzorni odbor Podravke dao je i prethodnu suglasnost Upravi za informatičku i energetsku rekonstrukciju, kao i modernizaciju poslovne zgrade u Koprivnici. Radi se o projektu koji se planira već dugi niz godina, a u ovome trenutku došlo je do prvog koraka njegove provedbe. Ova zgrada sagrađena je krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća te praktički od tada nije obnavljana. Rekonstrukcijom poslovne zgrade namjera je unaprijediti energetsku učinkovitost, korporativnu i informacijsku sigurnost sustava te osigurati odgovarajuće uvjete za rad koji će potpuno zadovoljavati propisane norme te odgovarati novim zahtjevima u vremenu nakon pandemije uzrokovane koronavirusom. Rekonstrukciju i modernizaciju poslovne zgrade želi se provesti u postojećim gabaritima na način primjeren izazovnoj poslovnoj godini, pažljivo upravljajući troškovima. Posebno će se voditi računa da se prilikom rekonstrukcije i modernizacije poslovne zgrade sačuva kulturna baština i svi primjerci naivne umjetnosti na postojećoj lokaciji.

Tijekom lipnja predviđeno je pokretanje natječaja za izbor izvođača radova koji će provesti planiranu rekonstrukciju i modernizaciju poslovne zgrade s ciljem da to bude izvedeno na troškovno optimalnoj razini uz predviđeno trajanje radova od šest do osam mjeseci.

Navedeni projekt rekonstrukcije i modernizacije poslovne zgrade uključuje:

  • rekonstrukciju i modernizaciju informatičke infrastrukture,
  • povećanje energetske učinkovitosti sa sadašnjeg razreda D na razred A za poslovnu zgradu te povećanje energetske učinkovitosti sa sadašnjeg razreda E na razred B za restoran, a što zahtijeva ugradnju jednostruke fasade s toplinskom izolacijom,
  • standardizaciju uredskih prostora gdje je planirano da najveći ured može osigurati adekvatan prostor za maksimalno četiri do pet osoba,
  • rekonstrukciju vodovodne, kanalizacijske i ostale infrastrukture,
  • rekonstrukciju parkirališta i okoliša.

Planiranim zahvatom, odnosno završetkom rekonstrukcije, povećat će se i broj radnih mjesta što će omogućiti preseljenje zaposlenika koji su trenutno izdvojeni na nekim drugim lokacijama u Koprivnici.

Trenutno je u izradi plan premještaja zaposlenika iz poslovne zgrade na druge lokacije u Koprivnici što će omogućiti da se svi poslovni procesi tijekom obnove zgrade neometano odvijaju te da se, kao i do sada, sve poslovne aktivnosti izvršavaju u punom opsegu i na vrijeme.

3. Osim ova dva vrlo važna projekta, Grupu Podravka tijekom ove godine očekuje još nekoliko važnijih projekata kojima se nastoji i tehničko-tehnološki modernizirati proizvodnju. Tako je u ponedjeljak Uprava Podravke donijela odluku o gotovo trideset milijuna kuna vrijednom ulaganju u liniju za proizvodnju i opremu za pakiranje ekstrudiranih proizvoda pod markom Lino. Riječ je o investiciji koja će u potpunosti modernizirati ovaj tehnološki i radni proces tvornice Koktel peciva što će stvoriti pretpostavke za proizvodnju postojećih, ali i novih proizvoda. Pored toga, pokrenut je i projekt te je odabran dobavljač za izgradnju novog sustava za dezinsekciju ulaznih sirovina na bazi zelene tehnologije što će stvoriti sigurnije uvjete za rad zaposlenika na tim procesima te neće imati štetan utjecaj na okoliš.

Modernizacija Podravkinih proizvodnih cjelina nastavit će se i u narednom razdoblju te je namjera kompaniju dovesti na optimalnu razinu razvijenosti kako bi mogla adekvatno odgovoriti sve većim zahtjevima brojnih tržišta na kojima posluje, ujedno stvarajući kvalitetnije uvjete za rad.

Treba istaknuti kako rekonstrukcija zgrade i spomenuta tehnološka modernizacija proizvodnje neće zahtijevati nikakve kredite i nikakva nova zaduženja već će se financirati iz redovnog poslovanja Podravke.