Grupa Podravka u 2023. povećala prihode i neto dobit uz nastavak rasta plaća i snažne investicije

Grupa Podravka u 2023. ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 713,8 milijuna eura, što je 46,7 milijuna eura, odnosno sedam posto više u odnosu na godinu prije. Rast prihoda zabilježen je u oba segmenta u kojima Grupa posluje. Prihodi u segmentu Prehrane porasli su šest posto  i dosegli 553,7 milijuna eura dok su prihodi Belupa, koji čini segment Farmaceutike, porasli 10,5 posto i dosegli 160,2 milijuna eura.

Neto dobit Grupe Podravka iznosila je 66,4 milijuna eura. Riječ je o rastu od 17,3 milijuna eura, što iznosi 35,3 posto više u usporedbi s 2022. Dobit Grupe pod utjecajem je poreznih olakšica ostvarenih temeljem Zakona o poticanju ulaganja u iznosu od 19,7 milijuna eura. Kada isključimo učinke porezne olakšice, neto dobit Grupe iz poslovanja (normalizirana neto dobit)  iznosila je 47,2 milijuna eura i viša je za 14,2 posto u odnosu na normaliziranu neto dobit ostvarenu u 2022. Pritom je normalizirana neto dobit Farmaceutike, odnosno Belupa, porasla za 30,8 posto i iznosila 23,2 milijuna eura, dok je kod Prehrane zabilježen rast od 1,7 posto, što je ukupno 24 milijuna eura.

„Iznimno sam zadovoljna rezultatima koje smo ostvarili u 2023. godini jer smo i u Prehrani i u Belupu, koji čini farmaceutski segment našeg poslovanja, proveli brojne poslovne iskorake koji su pridonijeli dobrim poslovnim rezultatima u 2023. godini i čiji će učinci dodatno osnažiti potencijal za rast prodaje i profitabilnosti u ovoj godini. U okruženju u kojem smo i dalje bili suočeni s rastom troškova sirovina i povišenom inflacijom, održali smo snažan ritam lansiranja novih proizvoda, investiranja u tehnologiju i povećanje efikasnosti proizvodnje, ali i investiranja u povećanje plaća. Vjerujem da smo kroz seriju povećanja plaća koje je kulminiralo prošle godine uvođenjem novog sustava plaća razriješili većinu problema koji su godinama mučili naše radnike. Osobito sam zadovoljna poslom koji je obavljen u širenju poslovanja i povećanju profitabilnosti na inozemnim tržištima, točnije, tržištima zapadne i srednje Europe jer smo na taj način poboljšali profitabilnost u 2023. godini, ali, i što je još važnije, ojačali i proširili izvore rasta prodaje i profitabilnosti u ovoj i narednim godinama“, poručila je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Naime, prošla godina bila je godina u kojoj se u segmentu Prehrane intenzivno radilo na provođenju ciljeva strategije razvoja koji su povezani sa širenjem poslovanja na fokus tržištima, odnosno tržištima srednje Europe, Njemačke i Austrije. Sukladno tome, na tržištima Poljske, Češke i Mađarske ukinuta je prodaja dijela asortimana s nezadovoljavajućom profitabilnosti, redefinirani su odnosi s brojnim kupcima na način da je cjenovna politika usklađena s cjenovnom politikom u Hrvatskoj i zapadnoj Europi. Na tržištu Njemačke napušten je dosadašnji model distribucije proizvoda na način da je Podravka sama preuzela prodaju i distribuciju prema velikim trgovačkim lancima i to bez posredovanja distributera, dok su za ostale kupce ugovoreni novi, efikasniji distributeri. Na tržištu Austrije promijenjen je distributer i započeta suradnja s  Atlantic Grupom čija distributivna organizacija pokriva sve kupce u Austriji. Istovremeno, Podravka je otpočela distribuciju brendova Atlantic Grupe u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se maksimizirala sinergija dviju kompanija u izvozu hrvatskih brendova.

Belupo je u segmentu Farmaceutike implementirao niz aktivnosti usmjerenih na moderniziranje i širenje proizvodnog portfelja te rast efikasnosti prodaje na tržištu Hrvatske, isto kao i na tržištima srednje i jugoistočne Europe.

„Ustrajnost u provođenju promjena povezanih s nastupom na inozemnim tržištima pridonijela je profitabilnosti u 2023. godini, ali i otvorila prostor za stabilno i profitabilno širenje prodaje naših brendova na tim tržištima. To znači da pune učinke ovih promjena na rast prodaje naših brendova očekujemo u ovoj godini, ali i u još većoj mjeri u sljedećim godinama. U tim je promjenama bilo osobito važno sveobuhvatno redefiniranje naših cjenovnih politika i odnosa s kupcima na načelu da se naši brendovi na bogatijim tržištima, tržištima veće kupovne moći, moraju prodavati po cijenama koje su usporedive ili veće od onih na domaćem tržištu“, istaknula je Dalić.

Prošla je godina u Podravki obilježena i povijesnim izmjenama u sustavu plaća i nagrađivanja zaposlenika. Naime, za sve radnike Podravke i Belupa 1. prosinca 2023. uveden je pravedniji i moderniji sustav plaća koji je zamijenio dugogodišnji tarifni sustav. Na taj način ispravljene su brojne nelogičnosti u vrednovanju radnih mjesta te su se otvorile jasnije mogućnosti napredovanja.

„Iznimno sam ponosna da smo proveli ovako opsežan i kompleksan projekt koji je našim radnicima donio brojne koristi, a Podravku svrstao u red kompanija koje primjenjuju moderan i fleksibilan sustav vrednovanja rada. U 2023. godini radnicima Podravke i Belupa plaće su povećavane dva puta, odnosno pet puta u posljednje dvije i pol godine. Kao rezultat većeg ulaganja u materijalna prava radnika i uvođenja novog sustava plaća, prosječna neto plaća radnika Podravke za prosinac 2023. bila je prosječno oko 19 posto veća nego za prosinac 2022.  te gotovo 52 posto veća nego za prosinac 2020. Na ovaj smo način uspjeli održati rast plaća većim od inflacije, ali, vjerujem, ispraviti i brojne nepravde u odnosima plaća koje su radnike Podravke mučile godinama“, dodala je Dalić.

Grupa Podravka i u 2023. je nastavila sa snažim investicijama te su one lani dosegle vrijednost od 69 milijuna eura, što je rast od gotovo 31 posto u odnosu na godinu prije. Od 2021., kada je započeo aktualni investicijski ciklus, uloženo je gotovo 150 milijuna eura u modernizaciju, uvođenje novih tehnologija i digitalizaciju, podizanje efikasnosti i energetske učinkovitosti te daljnje unapređenje uvjeta rada. Krajem prošle godine dovršena je i početkom siječnja 2024. u pogon puštena nova Tvornica tjestenine što je, nakon 17 godina, prva novoizgrađena tvornica u segmentu Prehrane. Sve navedene investicije u protekle dvije godine Podravka je financirala iz vlastitih sredstava, bez zaduživanja, što se ogleda i u padu omjera neto duga i EBITDA na 0,2 čime se dodatno potvrđuje snaga i stabilnost poslovanja.

U prošloj godini usvojene su i dvije ključne strategije koje su integrirane s Poslovnom strategijom i koje su, također, važne za uspješno ostvarivanje planova daljnjeg razvoja i uspješnog poslovanja. Strategija održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. kao glavna područja djelovanja definira čist okoliš, zdravu prehranu, brigu o zaposlenicima i zajednici te odgovorno korporativno upravljanje, a njezin je važan dio i nova Nutritivna strategija za razdoblje do 2027. Njome Podravka potvrđuje usmjerenost na zdravu, uravnoteženu te održivu prehranu kroz razvoj novih i inoviranih proizvoda.

Rezultat svega navedenoga očituje se u rekordnoj vrijednosti Podravkine dionice ostvarenoj u prošloj godini. Zadnja cijena u 2023. godini iznosila je 163 eura čime je njezina vrijednost bila 93,7 posto viša nego zadnja ostvarena vrijednost u 2022. Tržišna vrijednost kompanije tada je dosegla čak 1.143,6 milijuna eura.

„Sva ova ostvarenja ne bi bila moguća bez jasno definiranih ciljeva, pristajanja cijelog kolektiva uz te ciljeve te upornog zajedničkog rada i zalaganja svih radnika Podravke na njihovom provođenju. Stoga zahvaljujem svakom radniku na doprinosu u ostvarenju rezultata, a hvala i svim našim vjernim potrošačima koji prepoznaju vrijednost i kvalitetu naših brendova“, zaključila je Dalić.