Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 30. lipnja 2017. godine - obavijest

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Burze, obavještavamo da je dana 30. lipnja 2017. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara;
  2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Podravka za 2016. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Grupe Podravka i o stanju Društva za 2016. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini;
  3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu;
  4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2016. godinu;
  5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2016. godinu;
  6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
  7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu i utvrđivanju naknade za rad;
  8. Donošenje odluke o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 5.478.971 glasova, što čini 76,95 % temeljnog kapitala Društva, donijela je odluke kao što je to bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva te Zahtjevu za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva.