Rezultati poslovanja Podravke u 1999. godini

Poslovanje grupe Podravka u 1999. godini, kao i prethodnih godina, odvijalo se u vrlo složenim uvjetima. Nastavak rasta nelikvidnosti, potaknut posebice ponašanjem državnih institucija, financiran je dodatnim kratkoročnim zaduživanjem.

Poslovanje grupe Podravka u 1999. godini, kao i prethodnih godina, odvijalo se u vrlo složenim uvjetima. Nastavak rasta nelikvidnosti, potaknut posebice ponašanjem državnih institucija, financiran je dodatnim kratkoročnim zaduživanjem. Otkazivanje suradnje lošim platišama, iako ublažava problem nelikvidnosti, usporava dinamiku prodaje. Borba sa sve oštrijom konkurencijom, kako na stranom tako i na domaćem tržištu, popraćena ulaskom velikih trgovačkih lanaca i otvaranjem stranih prodajnih centara u Hrvatskoj sa znatno nižim cijenama , traži dodatne napore za očuvanje stečenih pozicija. Restriktivna monetarna i porezna politika te nizak gospodarski rast daljnji su uzrok problemima u gospodarstvu i rastu nelikvidnosti. Rast nezaposlenosti i pad kupovne moći potrošača na hrvatskom tržištu, vidljiv kroz smanjenje prodaje, dodatni je problem koji otežava poslovanje gospodarskih subjekata. No, uza sve te i brojne druge probleme, Podravka je u 1999. godini ostvarila neto dobit u redovitom poslovanju od 104 milijuna kuna što je za 51 posto više nego 1998. godine. Na rezultate su znatno utjecale ugrađene rezervacije u iznosu od 83 milijuna kuna za nastavak procesa restrukturiranja, usklađenje knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine subjekata grupe i smanjenje kapitala "Danice" d.o.o. Tako je grupa Podravka završila 1999. godinu s neto dobiti od 21 milijun kuna. Prošla je godina protekla u znaku nastavka i završetka velikih investicija. Dovršena je i puštena u pogon nova tvornica lijekova u Koprivnici, dovršena je tvornica Vegete u Koprivnici uspješno je implementiran integrirani poslovno-informacijski sustav SAP, a započela je i velikim dijelom završena tvornica Vegete, juha i slastica u Poljskoj. Izgradnja novih proizvodnih pogona omogučit će u narednim godinama jeftiniju proizvodnju i veći profit. Proces restrukturiranja, koji traje već nekoliko godina, nastavljen je. Njegovi efekti postaju sve vidljiviji i kroz smanjenje troškova poslovanja. Iako su ulaganja u sam proces još uvijek znatna, očekuju se sve veći efekti u budućnosti. U sklopu procesa restrukturiranja nastavlja se i proces fokusiranja proizvoda i tržišta. Samo u prošloj godini razvijeno je ili inovirano čak 259 proizvoda. Gotovo da i nema grupe proizvoda u kojoj se nije pojavilo nekoliko novih. Sredinom lipnja prošle godine izvršeno je dodatno ulaganje Europske banke za obnovu i razvitak, čime je povećan temeljni kapital Podravke za 78,9 milijuna kuna, a sredstva su korištena isključivo za financiranje strateških ulaganja. U prošloj je godini Podravka povećala svoj udio u hotelu "Podravina" sa 50 na 100 posto, a također je otkupila 50 posto poslovnog udjela od tvrtke "Cerrere" u proizvodnom društvu"Podravka" Kft. Mohacs, nakon čega je postala stopostotni njegov vlasnik. U 1999. godini izvršeno je usklađenje vrijednosti dugotrajne imovine subjekata u grupi Podravka u skladu s procjenom nezavisnih procjenitelja. Nadalje, Belupo je sklopio važne licencne ugovore s poznatim farmaceutskim kućama "Smith-Kline Beecham" i "Hoffman La Roche" o proizvodnji i prodaji dva nova lijeka. Sve navedeno upućuje na to da se postupno stvaraju uvjeti za budući izlazak Podravke na međunarodno tržište kapitala.