Rezultati poslovanja Grupe Podravka za 1. - 3. 2016. godine

Poslovanje Grupe Podravka u prvome tromjesečju 2016. godine obilježio je snažan rast prihoda od prodaje u iznosu od 31,3 posto što je rezultiralo rastom bruto dobiti od 21,7 posto te ostvarenom neto dobiti od 60,1 milijun kuna.

Grupa Podravka u prvom tromjesečju ostvarila značajan rast

  • prihodi od prodaje ostvarili rast od 31,3 posto
  • oko 70 posto prihoda ostvareno na inozemnim tržištima
  • bruto dobit porasla za 21,7 posto
  • ostvarena neto dobit od 60,1 milijuna kuna

Poslovanje Grupe Podravka u prvome tromjesečju 2016. godine obilježio je snažan rast prihoda od prodaje u iznosu od 31,3 posto što je rezultiralo rastom bruto dobiti od 21,7 posto te ostvarenom neto dobiti od 60,1 milijun kuna.

Prihodi od prodaje Grupe Podravka u prvom tromjesečju 2016. godine iznosili su 1.029,4 milijuna kuna što predstavlja rast od 31,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Na snažan rast prihoda od prodaje veliki utjecaj, pored rasta prihoda od prodaje vlastitih brendova od 6,4 posto, imala je i konsolidacija prihoda od prodaje Grupe Žito. Ukoliko se izuzmu prihodi Grupe Žito, ukupni prihodi od prodaje Grupe Podravka porasli su za 5,2 posto. Vrijedi istaknuti kako je oko 70 posto ukupnih prihoda od prodaje Grupa Podravka u prvom tromjesečju ove godine ostvarila na inozemnim tržištima.

„Rezultati poslovanja prvog kvartala ove godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u poslovanju što pokazuje da je kompanija spremna na daljnji organski i anorganski rast. Nakon uspješno provedenog restrukturiranja i dokapitalizacije, akvizicije Žita, započete druge faze internacionalizacije te uz vrlo nisku razinu zaduženosti, stvoreni su potrebni preduvjeti da nastavimo sa započetom konsolidacijom u segmentu prehrambene industrije i distribucije na području Adria regije, ali i šire.“ - istaknuo je predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić prilikom objave rezultata poslovanja za prvo tromjesečje.

Strateško poslovno područje Prehrana ostvarilo je u prvome tromjesečju prihode od prodaje u iznosu od 846,7 milijuna kuna te je ovime ostvaren rast od 38,3 posto u odnosu na godinu ranije. Rast prihoda, ukoliko izuzmemo utjecaj Žita, potaknut je prvenstveno rastom vlastitih brendova koji su ostvarili rast prihoda od 5,5 posto, ponajviše rastom kategorije Kulinarstvo od 6,5 posto te rastom prihoda kategorije Lino svijet od 6,8 posto i kategorije Mesni program od 18,3 posto.  

Prihodi od prodaje asortimana Grupe Žito u prvom tromjesečju ove godine iznose 211 milijuna kuna i porasli su 3,2 posto u odnosu na usporedno razdoblje. Najveći doprinos rastu prihoda Grupe Žito dolazi od kategorije Pekarstvo i mlinarstvo koja je ostvarila 5,4 posto više prihode od prodaje, prvenstveno uslijed aktivnosti provedenih u potkategoriji Kruh te uslijed rasta prodaje kategorije Pekarstva na tržištima EU.

Prihodi od prodaje drugog strateškog poslovnog područja Farmaceutika iznosili su 182,7 milijuna kuna što predstavlja rast od 6,4 posto u odnosu usporedno razdoblje godinu ranije. Na navedeni rast prodaje najviše su utjecali vlastiti brendovi koji su ostvarili rast od 10,3 posto, ponajviše uslijed širenja poslovne suradnje na tržištu Rusije.

Kada je pak riječ o tržištima odnosno regijama Grupe Podravka, treba spomenuti kako su gotovo sve regije ostvarile rast prihoda od prodaje u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine nastavljajući tako s trendom rasta kao rezultat strateškog fokusa kompanije na internacionalizaciju poslovanja. Najveći rast prihoda, bez utjecaja Žita, ostvaren je u regiji Rusija, ZND i Baltik gdje su ostvareni gotovo 2,5 puta viši prihodi u odnosu na usporedno razdoblje, u čemu podjednaki doprinos ima i prehrana i farmaceutka.

Grupa Podravka u prvom tromjesečju ove godine zabilježila je i rast neto dobiti koja iznosi 60,1 milijun kuna u odnosu na 59,8 milijuna kuna godinu ranije. Vrijedi spomenuti kako je na prošlogodišnju usporednu dobit vrlo veliki jednokratni utjecaj od 24,8 milijuna kuna imala konsolidacija Mirne te iskorištenje porezne olakšice uslijed čega je efektivna porezna stopa iznosila 2,1 posto, dok je u prvom tromjesečju ove godine iznosila 22,1 posto.

Prvo tromjesečje obilježilo je, između ostaloga i donošenje Plana projekata vezanih uz integraciju Grupe Žito u Grupu Podravka. Procjena kompanije je da će u 2017. i 2018. godini utjecaj sinergija i integracije na EBITDA razinu iznositi pozitivnih 18,9 i 18,8 milijuna kuna, dok će se puni efekt vidjeti u 2019. godini kada bi utjecaj na EBITDA razinu trebao iznositi pozitivnih 36,8 milijuna kuna.