Podravkašima božićnica u vrijednosti 1.500,00 kn

Radnicima Grupe Podravka isplatit će se božićnica u vrijednosti od 1.500 kuna. Od ukupnog iznosa, 1.000 kuna bit će isplaćeno u novcu u prosincu s plaćom za studeni, dok će preostali dio u iznosu od 500 kuna radnici dobiti u obliku dara u naravi.

Odluku o isplati božićnice donijela je Uprava Podravke u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za Grupu Podravka te potpisanog Sporazuma o načinu isplate jednokratnog dodatka na plaću prigodom Božića za 2017. godinu, sa sva tri sindikata zastupljena u Grupi Podravka (PPDIV, SINPOD i Nezavisni sindikat Podravke).

Radnicima Grupe Podravka preko kojih su zdravstveno osigurana njihova malodobna djeca, u studenom će biti isplaćen i dar za djecu u iznosu od 600 kuna za svako dijete do navršene 15. godine života.

Podsjetimo, ove je godine Podravka radnicima isplatila i dar u naravi u iznosu od 400 kuna prigodom Uskrsnih blagdana te regres od 100 kuna po danu godišnjeg odmora.

Podravka na ovaj način zahvaljuje na zalaganju i trudu svojim radnicima koji svakodnevno ulažu u rast i razvoj kompanije.