Održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 20. veljače 2017. godine održana sjednica Uprave PODRAVKE d.d. na kojoj su utvrđeni revidirani Godišnji financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za 2016. godinu te prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Sukladno članku 300. b Zakona o trgovačkim društvima, revidirani Godišnji Financijski izvještaji za 2016. godinu te prijedlog odluke o upotrebi dobiti upućuju se Nadzornom odboru na ispitivanje i odobrenje.