Obavijest: Stjecanje dionica PODRAVKE d.d.

Obavijest sukladno čl. 464. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem odredbi čl. 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, čl. 464. Zakona o tržištu kapitala te odredbi čl. 114. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je gosp. Mihovil Pobi, Voditelj poslova u upravljanju rizicima, sektor Riznica, dana 20. prosinca 2017. godine stekao 53 redovne dionice Društva burzovne oznake PODR-R-A i to po cijeni od 282,00 HRK za 19 dionica i po cijeni 283,50 HRK za 34 dionice.

Dionice su stečene temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Podravska banka d.d.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija

1.

Podaci o osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti/usko povezanoj osobi

(a)

  Ime i prezime

MIHOVIL POBI

2.

  Razlog obavješćivanja

(a)

  Položaj/status

  Voditelj poslova u upravljanju rizicima, sektor Riznica

(b)

  Prvotna obavijest/Izmjena

  Prvotna obavijest

3.

  Podaci o izdavatelju, sudioniku na tržištu emisijskih jedinica, dražbovnoj platformi, dražbovatelju ili kontroloru dražbe

(a)

  Naziv

  PODRAVKA d.d.

(b)

  LEI

  549300TMC6BYESPQ7W85

4.

  Podaci o transakciji (transakcijama): odjeljak se mora ponoviti za i. svaku vrstu instrumenta, ii. svaku vrstu transakcije, iii. svaki datum te iv. svako mjesto na kojem je transakcija izvršena

(a)

 Opis financijskog instrumenta,
 vrsta instrumenta
 Identifikacijska oznaka

  • dionice PODRAVKE d.d.
  • oznaka: PODR-R-A
  • ISIN: HRPODRRA0004

(b)

  Priroda transakcije

  • stjecanje dionica

(c)

 Cijena (cijene) i volumen(i)

Cijena (cijene)

Volumen(i)

282,00 HRK

283,50 HRK

19

34

(d)

Zbirne informacije

  • Zbirni volumen
  • Cijena

 

  • zbirni volumen: 53 dionice
  • cijena transakcije: 14.997,00 HRK

(e)

Datum transakcije

 2017-12-20

(f)

Mjesto transakcije

 Zagrebačka burza

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.