Nastavak integracije Žita u Grupu Podravka

  • Zvonimir Mršić izabran za predsjednika Nadzornog odbora
  • Žito d.d. preuzima Podravkino poduzeće u Sloveniji
  • predsjednik Uprave Janez Bojc, novi član Uprave Milan Tadić

Na danas održanoj sjednici Nadzornog odbora Žita d.d. za novog predsjednika Nadzornog odbora izabran je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke d.d..

Nadzorni odbor Žita d.d. dao je suglasnost na stjecanje poslovnog udjela trgovačkog društva PODRAVKA d.o.o., Ljubljana od strane Žita d.d.. te time službeno označen početak integracijskog procesa Žita d.d. u sustav Grupe Podravka, a nakon što je Podravka d.d. nedavno postala i 100 postotni vlasnik Žita d.d..

Potpuni efekti integracije Žita d.d. u sustav Grupe Podravka,  očekuju se u 2019. godini i procjenjuju se na oko 5 milijuna eura na razini EBITDA Grupe Podravka. 

Nadzorni odbor, odobrio je sporazumni odstup za tri dosadašnja člana Uprave Žita d.d., Erika Žuniča, Sandija Švoljšaka i Petera Rajačiča. Svi dosadašnji članovi Uprave ostaju raditi u Žitu d.d. na pozicijama izvršnih direktora. Sukladno odluci Nadzornog odbora Uprava Žita d.d. sastoji se od dva člana. Gospodin Janez Bojc,  ostaje predsjednik Uprave Žita d.d., a za novog člana Uprave imenovan je Milan Tadić, stariji potpredsjednik Podravke d.d. za Adria regiju.