Grupa Podravka s devet milijuna eura modernizirala pogon u Mariboru

Ulaganja u Žitovu pekaru dio su Zaokreta Žita, procesa kojim je kompanija transformirana u modernu pekarsku industriju

Grupa Podravka danas je svečano otvorila modernizirani pogon Žitove pekare u Mariboru. Žito, pekarska industrija iz Slovenije koja je dio Grupe Podravka, investicijom vrijednom devet milijuna eura povećalo je tako proizvodne kapacitete i automatizirala proizvodnju. Ova investicija ujedno je i dio višegodišnjeg procesa Zaokreta Žita, kojim su stvoreni uvjeti za dugoročno održivo i uspješno poslovanje. Tijekom cijelog procesa Zaokreta, od početka 2022. do kraja 2024., investicije Grupe Podravka u Žito će iznositi više od 26 milijuna eura, što je veći iznos investicija nego u prethodnih šest godina, od 2016. pa do 2021.

„Modernizacijom Žitove pekare Maribor povećavamo kapacitete proizvodnje kruha i peciva za trideset posto, a udvostručujemo i kapacitete pečenja. Time idemo prema postizanju statusa najveće moderne pekare u Sloveniji. Noviteti predstavljaju važan korak prema automatizaciji proizvodnje i boljoj kontroli kvalitete proizvodnje pekarskog peciva, kruha i slastica. Sve to donosi brojne pozitivne učinke, kako za tvrtku, tako i za zaposlenike te za naše potrošače i kupce“, rekao je povodom otvorenja Tomislav Bujanović, generalni direktor Žita.

Investicije koje su provedene u sklopu pekare Maribor uključuju komoru za automatsko dizanje kruha, liniju za proizvodnju pekarskog peciva te nove uređaje poput dvoetažne tunelske peći za pekarsko pecivo, hladne spirale i dva tunela za zamrzavanje peciva. Također, uspostavljena je linija za automatsko pakiranje peciva i kruha te kotlovnica i strojarnica za kompresorsku postaju.

„Danas možemo reći da smo svim investicijama koje smo dovršili u ove tri godine Žitu osigurali priliku za uspješnu budućnost. No na toj prilici treba uporno i svakodnevno raditi. Pred nama je još mnogo važnih zadataka, a svode se na okretanje potrošaču i samo potrošaču. Biti brz, skratiti vrijeme reakcije na potrebe potrošača, još bolje shvatiti njihove potrebe i ne činiti nikakve kompromise na kvalitetu ciljevi su kojima se u svakome trenu moramo voditi. Kao što svi u Grupi Podravka znaju, sve poslove treba obaviti i sve proizvode proizvesti na najbolji mogući način te uz najbolju kvalitetu. U konačnici, a u ime cijelog poslovodstva Žita, najavljujem puno rada te potpunu usmjerenost na kupce, tržište i, naravno, potrošače“, dodala je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Grupa Podravka prepoznala je pekarstvo kao jednu od strateški važnih proizvodnih kategorija, a ulaganja u Mariboru dio su snažnog investicijskog ciklusa Grupe, kao i procesa nazvanog Zaokret Žita. Proces je rezultirao transformacijom Žita u modernu pekarsku industriju. Konsolidirana je proizvodnja, povećana učinkovitost i produktivnost, a optimiziran je i asortiman. Uz navedene investicije u Mariboru, značajna je bila i prošle godine predstavljena investicija u novu automatiziranu liniju za proizvodnju kruha u pekari V