Zapošljavamo starijeg specijalista za poreze

Vaši radni zadaci:

 • poznavanje poreznih propisa i iskustvo u praktičnoj primjeni
 • pregled i ovjera svih ugovora s poreznog stajališta
 • analiza procesa nabave/prodaje i određivanje poreznog tretmana s aspekta PDV-a
 • podrška prilikom poreznog nadzora
 • određivanje poreznog tretmana za usluge te ostale poslovne događaje
 • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • identificiranje privremenih i trajnih poreznih razlika
 • prikupljanje i vođenje posebnih evidencija potrebnih za izradu prijave poreza na dobit
 • izrada prijave poreza na dobit
 • prijedlog načina evidentiranja poslovnih događaja u SAP-u, kako bi se osigurali odgovarajući podaci za potrebe prijave poreza na dobit
 • suradnja u prikupljanju i pripremi podataka za izradu studija o transfernim cijenama 
 • porezna analiza pojedinih poslovnih događaja
 • izračun odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze
 • prikupljanje i izrada evidencija vezanih uz olakšice i poticaje 
 • prikupljanje i analiza poreznih prijava povezanih društava te izrada bilješki za potrebe financijskih izvještaja
 • kontinuirano praćenje izmjena poreznih propisa i njihova primjena
 • drugo prema potrebi posla

Od Vas očekujemo:

 • fakultetsku diplomu (prednost ekonomski fakultet) 
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vještine korištenja IT tehnologije neophodne za obavljanje posla (MS Office)
 • minimalno 4 godine rada na istim i sličnim poslovima

Dodatne prednosti kandidata:

 • poznavanje načina rada u društvima koja primjenjuju MSFI
 • iskustvo rada u SAP-u

Mjesto rada: Koprivnica

Prijave:

Ponude se dostavljaju putem linka za prijavu najkasnije do 28. rujna 2018.

Svi kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci čuvaju u bazi iduća 24 mjeseca. Molimo one koji nisu suglasni s time da to naglase u prijavi.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani. Ostalim kandidatima zahvaljujemo na prijavi!