Zapošljavamo pripravnika u računovodstvu (m/ž)

Tvoj posao:

 • Aktivno praćenje investicija u imovinu
 • Evidentiranje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • Evidentiranje ugovora o najmu sukladno IFRS 16 najmovi 
 • Obračun amortizacije, knjiženje rashoda imovine i sitnog inventara
 • Pripreme simulacija za potrebe planiranja
 • Izrada izvješća o kretanju imovine

Tvoj profil:

 • Diploma fakulteta (prednost ekonomski fakultet)
 • Odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada na računalu (MS Office)
 • Komunikativnost
 • Analitičnost, preciznost i točnost
 • Motivacija za učenjem i usvajanjem novih vještina
 • Radno iskustvo nije potrebno

Mjesto rada: Koprivnica

Prijavi se putem linka najkasnije do 16. rujna 2021.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani.
Ostalim kandidatima zahvaljujemo na prijavi!