Uručene diplome prvoj generaciji polaznika POMAK-a

POMAK je završilo 46 polaznika, a sastoji se od dva osnovna modula: FBA, ostvaren u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu i LIDER.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu dodijeljene su diplome prvoj generaciji polaznika Podravkine menadžerske akademije POMAK, jedine menadžerske akademije u Hrvatskoj koju je osnovala jedna kompanija.

Diplome POMAK-a polaznicima je uručio Darko Marinac, predsjednik Uprave Podravke, dok je Darko Tipurić, zamjenik dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu uručio polaznicima diplome FBA - osnovnog modula POMAK-a ostvarenog u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

POMAK je završilo 46 polaznika, a sastoji se od dva osnovna modula: FBA (Fundamentals of Business Administration) ostvaren u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu i LIDER.

FBA odnosno temelj poslovnog upravljanja, pokriva "tvrda" menadžerska znanja, sadrži 200 sati predavanja i radionica s temama koje pokrivaju područja općeg, financijskog, marketinškog, strateškog i globalnog menadžmenta. Predavači su redovni profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i strani profesori, predavači na poslovnim školama, predavači Leeds Metropolitan Universitya, MBA programa i drugi.

LIDER pokriva "soft" menadžerska znanja i vještine, sastoji se od 200 sati radionica i vježbi iz područja leadershipa, motivacija, nagrađivanja, komunikacije, pregovaranja timskog rada i ostalih vještina orijentiranih upravljanju ljudima. Predavači LIDER-a su renomirani psiholozi i komunikolozi te ostali predavači specijalizirani za pojedine teme.

Prema podacima Nacionalnog vijeća za konkurentnost Hrvatska premalo izdvaja za obrazovanje - samo 4% udjela u BDP-u - prosjek za zemlje OECD-a je 5%. Obrazovna struktura stanovništva je nedovoljno kvalitetna - oko 7% stanovnika ima više obrazovanje, a 12% dodiplomsko i poslijediplomsko obrazovanje. U Hrvatskoj 40% poduzeća organizira usavršavanje i obrazovanje svojih zaposlenika, dok 20% poduzeća organizira obrazovanje menadžera. Potrebe za dodatnim obrazovanjem dvostruko su veće u odnosu na njihovo praktično izvođenje.

Obrazovne programe potrebno je prilagoditi razvoju znanja i vještina koji će biti potrebni u budućnosti, što podrazumijeva poticanje suradnje između obrazovnih ustanova, gospodarskih subjekata i međunarodnih institucija za poticanje usvajanja modernih obrazovnih principa rada. Unatoč nepostojanju izravnih poticaja određenim oblicima ulaganja u obrazovanje, Podravka se u cilju građenja svoje dugoročne konkurentnosti te svoje društveno-odgovorne angažiranosti odlučila na osnivanje vlastite menadžerske akademije (POMAK), te na osnivanje Zaklade prof.Zlate Bartl kao nepovratne potpore studentima.