Susret Podravkinih pripravnika s predsjednikom Uprave

"Pripravnički su programi dobrodošli jer je bitno da čim više ljudi dobije informacije o izazovima pred kojima se kompanija nalazi. Nema puno kompanija koje toliko ulažu u ljude i lokalnu zajednicu i mi ćemo to nastaviti, ali bitno je prepoznati najbolje i na njih se usmjeriti", rekao je predsjednik Uprave Podravke Zdravko Šestak.

Susret Podravkinih pripravnika sa predsjednikom Uprave

Susret predsjednika Uprave Podravke Zdravka Šestaka s pripravnicima i novim zaposlenicima u Podravkinom gastronomskom centru Štagelj, bio je prilika za upoznavanje, druženje, ali i proglašenje najbolje pripravnice u 2008. godini.

Prilikom predstavljanja mogli su se čuti komentari kako je vrijednost pripravničkog programa što se novi zaposlenici imaju priliku upoznati i time stvoriti preduvjete za buduće kontakte. Premda dolaze iz različitih poslovnih cjelina, zajednička im je kompanija u kojoj imaju priliku realizirati svoje poslovne ambicije u dinamičnom okruženju.

Ovo je peta godina kako se provodi pripravnički program koji se sastoji od specijalističkog i općeg programa pripravništva.

"Pripravnički su programi dobrodošli jer je bitno da čim više ljudi dobije informacije o izazovima pred kojima se kompanija nalazi. Nema puno kompanija koje toliko ulažu u ljude i lokalnu zajednicu i mi ćemo to nastaviti, ali bitno je prepoznati najbolje i na njih se usmjeriti", rekao je predsjednik Uprave.

Pripravnicima i novim zaposlenicima poručio je da uz puno rada ulože svoje emocije, energiju i vjeru u kompaniju u kojoj rade i tako ćemo se održati u vrijeme krize.

Uspješnu karijeru pripravnicima je poželio predsjednik Uprave Danica d.o.o. Željko Tonklin poručivši im kako put koji vodi do uspjeha ne mora biti nužno biti dugačak.

Susret je ujedno bio i prilika da Ana Đidara predstavi svoj pripravnički rad na temu "Druga strana Balance Scorecarda". Naima, Ana je prema svim osnovnim kriterijima sektora Ljudski potencijali proglašena najuspješnijom pripravnicom u 2008. godini.