Potpisan ugovor između Podravke d.d. i Ekonomskog fakulteta

U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu potpisan je ugovor između Podravke d.d. i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Tim ugovorom osnovana je Podravkina menadžerska akademija - Pomak s ciljem razvoja menadžerskih znanja i vještina Podravkinih zaposlenika potrebnih za uspješnije ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije.

U prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu potpisan je ugovor između Podravke d.d. i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Ugovor su potpisali prof.dr.sc. Ivan Lovrinović i Darko Marinac, predsjednik Uprave Podravke d.d. Tim ugovorom osnovana je Podravkina menadžerska akademija - Pomak s ciljem razvoja menadžerskih znanja i vještina Podravkinih zaposlenika potrebnih za uspješnije ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije. Realizacija programa FBA (Fundamentals of Business Administration) povjerena je prof.dr.sc. Darku Tipuriću koji će od strane Ekonomskog fakulteta voditi projekt, te izvršnom direktoru Ljudskih potencijala, Branku Kučanu od strane Podravke. Predavat će stručni profesori poput prof.dr.sc Darka Tipurića, prof.dr.sc Velimira Sriće, doc.dr.sc. Ljuba Jurčića, prof.dr.sc Ivana Lovrinovića, te mnogi drugi. Program razvoja menadžerskih znanja i vještina bit će objedinjen pod nazivom Podravkina menadžerska akademija - POMAK, započet će u veljači 2003.godine, a sastojat će se od dva osnovna modula: FBA i LIDER. FBA (Fundamentals of Business Administration) sastavljen je u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, a pokrivat će "tvrda" menadžerska znanja i sastojat će se od više podmodula: opći menadžment, upravljačko računovodstvo i financijski menadžment, marketinški menadžment, strateški menadžment i globalni menadžment. Drugi osnovni modul LIDER sastavljen je s ciljem razvoja "soft" menadžerskih znanja i vještina, a sastoji se od podmodula: leadership, motivacija i nagrađivanje, upravljanje pomoću ciljeva, komunikacija, organizacijske sposobnosti, delegiranje, rješavanje problema, pregovaranje, odlučivanje i timski rad. Podravka je u svojoj strategiji definirala znanje i ljude kao izvore konkurentske prednosti. Tako je već peta generacija Podravkinih zaposlenika u okviru kontinuiranog razvoja stručnih i menadžerskih kompetencija završila edukativno-razvojni program u suradnji s IECD-Bled.