Polaznicima POMAKA uručene diplome

Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu danas su uručene diplome polaznicima programa Lider koji se odvija u sklopu Podravkine menadžerske akademije (POMAK).

Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu danas su uručene diplome polaznicima programa Lider koji se odvija u sklopu Podravkine menadžerske akademije (POMAK).

Diplome su u prigodnom programu uručili zamjenik dekana Ekonomskog fakulteta Darko Tipurić, prodekanica za nastavu i studente Katarina Žager, te Darko Marinac, predsjednik Podravkine Uprave. Inače, diplome je primilo 28 polaznika, mahom mlađih Podravkinih i Belupovih menadžera, te po prvi puta u sklopu POMAKA jedna polaznica koja nije zaposlenik Podravke ili Belupa, Ružica Simić, savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost.

POMAK se sastoji od dva osnovna modula: LIDER i FBA (Fundamentals of Business Administration) koji su ostvareni u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

Cilj programa Lider u ukupnom trajanju od 200 nastavnih sati je razvoj "soft" menadžerskih znanja i vještina, a sastoji se od sljedećih podmodula: leadership motivacija i nagrađivanje, upravljanje pomoću ciljeva, komunikacija, organizacijske sposobnosti, delegiranje, rješavanje problema, pregovaranje, odlučivanje i timski rad. Polaznici Lidera koji su danas primili diplome nastavljaju školovanje na modulu FBA.

FBA odnosno temelj poslovnog upravljanja, pokriva "tvrda" menadžerska znanja, sadrži 200 sati predavanja i radionica s temama koje pokrivaju područja općeg, financijskog, marketinškog, strateškog i globalnog menadžmenta. Predavači su redovni profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, kao i strani profesori, predavači na poslovnim školama, predavači Leeds Metropolitan Universitya, MBA programa i drugi. Podravka je u svojoj strategiji definirala znanje i ljude kao izvore konkurentske prednosti. Ulaganje u ljude i nova znanja Podravkine su osnovne investicije u budućnosti. Stoga se Podravka s ciljem građenja svoje dugoročne konkurentnosti, te svojeg društveno-odgovornog poslovanja odlučila na osnivanje vlastite menadžerske akademije (POMAK), te na osnivanje Zaklade prof.Zlate Bartl kao nepovratne potpore studentima.