Podravkaši na edukaciji „HR za neHRovce“

Edukaciju je do sada prošlo pedesetak zaposlenika na tržištima Jugoistočne Europe. Cijeli program u potpunosti je osmišljen u sektoru Ljudski potencijali i korporativna administracija.

Tržište SrbijeU organizaciji sektora Ljudski potencijali i korporativna administracija Podravke održan je prvi modul edukacije „HR za neHRovce".

Edukacijski program „HR za neHRovce" namijenjen je Podravkašima koji ne rade u organizacijskoj cjelini zaduženoj za upravljanje ljudskim resursima, ali u svakodnevnom poslu imaju potrebu za znanjima i alatima koji se razvijaju u svrhu postizanja maksimalnih potencijala zaposlenika. Cilj edukacije je upoznavanje sa ključnim procesima upravljanja ljudskim potencijalima, razumijevanje HR (Human Resource) procesa i alata te mogućnostima njihove integracije u poslovne procese kao i svakodnevno upravljanje ljudskim resursima.

Edukaciju je do sada prošlo pedesetak zaposlenika na tržištima Jugoistočne Europe. Provodila se kao jednodnevna radionica uz vrlo zanimljive teme: Uloga funkcije ljudskih potencijala, Regrutiranje i selekcija, Motivacija, Upravljanje radnim učinkom, Važnost postavljanja ciljeva i Povratna informacija.

Zaposlenicima na tržištima Jugoistočne Europe premijerno je pokazan i interno razvijen e-tečaj „Selekcijsko intervjuiranje". E-tečaj razvijen je u cilju educiranja zaposlenika koji su izravno uključeni u proces selekcije kandidata, a educira o tome kako provesti kvalitetan selekcijski intervju.

Istim programom planira se obuhvatiti veći broj zaposlenika u različitim internacionalnim poduzećima i predstavništvima te razvijati nove module u suradnji sa samim korisnicima te potrebama pojedinih tržišta i zaposlenika.

Za realizaciju su korišteni isključivo interni resursi, a cijeli program u potpunosti je osmišljen u sektoru Ljudski potencijali i korporativna administracija.