Imenovanje direktorice sektora Istraživanje i razvoj

Od 01. srpnja 2012. na poziciju direktorice sektora Istraživanje i razvoj imenovana je dr. sc. Jasmina Ranilović.

Intervju zaposlenika - Jasmina RanilovićOd 01. srpnja 2012. na poziciju direktorice sektora Istraživanje i razvoj imenovana je dr. sc. Jasmina Ranilović. 

Jasmina  Ranilović akademski naslov doktora znanosti stječe 2008. godine iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, grane nutricionizam,  na temu percepcije i prehrambenog ponašanja potrošača te na taj način povezuje dva područja - nutricionizam i marketing.  Diplomirala je također na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. godine, radi u Podravki,  direktorica je Kontrole kvalitete od 2006. godine pri čemu rukovodi sustavom 10 laboratorija za kontrolu kvalitete i zdravstvenu ispravnost Podravkine hrane i pića te odjelom za dokumentaciju, registraciju i zakonodavstvo.  U Kontroli kvalitete značajno doprinosi, između ostalog, transparentnosti sustava kontrole kvalitete, efikasnosti i uštedama. Projektni je voditelj implementacije modula SAP-a za upravljanje kvalitetom (QM) pri čemu je Podravka bila prva kompanija u Hrvatskoj koja je taj modul implementirala u svoj sustav.  Paralelno objavljuje mnogobrojne znanstvene i stručne radove, predavač je na kongresima te kao predstavnik industrije i ekspert  sudjeluje na EU projektima. Surađuje sa sveučilištima u zemlji i regiji te je vanjski predavač Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu od 2008 godine.  

Na međunarodni natječaj za posao direktora Istraživanja i razvoja  javilo se pedesetak kompetentnih kandidata, većim dijelom eksternih, ali i doktora znanosti zaposlenih u okviru grupe Podravka. Svi kandidati menadžmentu su predložili plan i program razvoja istraživanja i razvoja grupe Podravka te je temeljem ponuđenih rješenja u ovom strateškom području odabrana upravo interna kandidatkinja - dr. sc.  Ranilović.