Uvrštenje obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze

Danas je u Zagrebu potpisan ugovor između Podravke i Zagrebačke burze u povodu uvrštenja obveznica Podravke u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Danas je u Zagrebu potpisan ugovor između Podravke i Zagrebačke burze u povodu uvrštenja obveznica Podravke u Službeno tržište Zagrebačke burze. Ugovor su potpisali Darko Marinac, predsjednik Uprave Podravke i Marinko Papuga, direktor Zagrebačke burze, a nazočni su bili i predstavnici Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

Veličina izdanja iznosi 27 milijuna eura, s rokom dospijeća od 3 godine i nose fiksnu kamatnu stopu od 5,000 %. Datum izdanja obveznica je 20. veljače 2004. godine kada će biti i uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze. Kamata će se isplaćivati jednom godišnje u kunskoj protuvrijednosti iznosa u euru obračunatoj primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan isplate. Aranžeri, Agenti i Pokrovitelji izdavanja emisije obveznica su Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d., koji su ujedno i pokrovitelji uvrštenja obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Nakon izuzetno uspješnog nastupa na tržištu novca putem komercijalnih zapisa, izdanjem obveznica Podravka će proširiti već postojeću bazu investitora na domaćem tržištu kapitala, te će restrukturirati svoje obveze produljujući im ročnost i time oslobađajući limite kod banaka za kratkoročno financiranje. Sredstvima prikupljenim izdanjem obveznica refinancirat će se dio Podravkinih kratkoročnih obveza.