Uvrštenje Belupa d.d u kotaciju I ZSE

Sukladno odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju I Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na današnjoj sjednici donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. o javnoj ponudi dionica Belupa d.d. i uvrštenju dionica Belupa d.d. u Kotaciju I Zagrebačke burze.

Sukladno odredbama Pravila uvrštenja u Kotaciju I Zagrebačke burze, obavještavamo vas da je Nadzorni odbor PODRAVKE d.d. na današnjoj sjednici donio Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave PODRAVKE d.d. o javnoj ponudi dionica Belupa d.d. i uvrštenju dionica Belupa d.d. u Kotaciju I Zagrebačke burze. Na temelju navedene Odluke, 25% dionica Belupa d.d. prodati će se javnom ponudom u Republici Hrvatskoj. Agent javne ponude koji će organizirati, pripremiti i provesti javnu ponudu biti će Privredna banka Zagreb d.d. Nakon provedene javne ponude, dionice Belupa d.d. uvrstiti će se u Kotaciju I Zagrebačke burze