Stjecanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica - obavijest sukladno čl. 474. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, a sukladno Odluci Glavne skupštine PODRAVKE d.d. o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva broj GS-1-7-2015. od 3. lipnja 2015. godine, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 29. studenoga 2018. godine steklo 1.481 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODRR-A, što iznosi 0,020801 % temeljnog kapitala Društva - za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva. Nakon navedenog stjecanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 147.256 vlastitih dionica odnosno 2,068201 % temeljnog kapitala Društva. Navedeno stjecanje dionica Društva izvršeno je temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.