Stjecanje i otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica - obavijest

Temeljem odredbi članka 19.  Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, članka 474. Zakona o tržištu kapitala te odredbi članka 116. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 21. studenoga 2018. godine steklo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090% temeljnog kapitala Društva - za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva.

S danom 23. studenoga 2018. godine Društvo je otpustilo navedene dionice u svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva gospođe Branke Perković – Starije potpredsjednice za korporativno upravljanje.

Istoga je dana gospođa Branka Perković otpustila tako stečenih 2.000 redovnih dionica Društva, po prosječnoj cijeni od 358,00 HRK po dionici.

Nakon navedenih stjecanja odnosno otpuštanja dionica, broj vlastitih dionica Društva izdanih s pravom glasa ostao je nepromijenjen – stanje trezorskog računa Društva iznosi 145.775 vlastitih dionica odnosno 2,047401 % temeljnog kapitala Društva.

Sva ovdje navedena stjecanja i otpuštanja dionica Društva izvršena su temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.