Stjecanje i otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – obavijest

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 120. Pravila Zagrebačke burze d.d., PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Ljiljana Šapina, članica Uprave, temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica dana 23. ožujka 2021. godine stekla 5.000 redovnih dionica Društva – izvan uređenog tržišta, posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.


Temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi, posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d. Ljiljana Šapina otpustila je redovne dionica Društva i to:

  • 23. ožujka 2021. - 567 dionica i
  • 24. ožujka 2021. - 608 dionica.


Podaci o transakcijama navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija - a koji Predložak je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.