Stjecanje i otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – obavijest na dan 29.8.2022.

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 120. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Marko Đerek, član Uprave društva BELUPO d.d., temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica dana 25. kolovoza 2022. godine kupio 5.000 redovnih dionica Društva po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2017. godini koja iznosi 352,15 HRK po dionici, što ukupno iznosi 1.760.750,00 HRK.

Temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi Marko Đerek otpustio je 120 redovnih dionica Društva dana 26. kolovoza 2022. godine.

Podaci o transakcijama navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija koji je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.