Stjecanje dionica Podravke d.d., povezana osoba (Erste MF) - obavijest na dan 28.06.2019.

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta, PODRAVKA d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava javnost o stjecanju dionica Izdavatelja od strane ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.