Stjecanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju – obavijest na dan 2.9.2022.

Sukladno odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) i članka 120. Pravila Burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Milan Tadić, član Uprave Društva, temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica dana 31. kolovoza 2022. godine kupio 2.000 redovnih dionica Društva po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2017. godini koja iznosi 352,15 HRK po dionici, što ukupno iznosi 704.300,00 HRK i 2.000 redovnih dionica Društva po prosječnoj ponderiranoj cijeni u 2018. godini koja iznosi 316,52 HRK po dionici, što ukupno iznosi 633.040,00 HRK.

Podaci o transakciji navedeni su, sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523, u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija koji je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.