Stjecanje dionica PODRAVKE d.d. od strane osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju - propisana informacija na dan 4.5.2023.

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je temeljem Programa dodjele dionica i Odluke Nadzornog odbora PODRAVKE d.d., a s obzirom na ostvarene rezultate poslovanja za 2022. godinu:

  • Martina Dalić, predsjednica Uprave PODRAVKE d.d. stekla 581 dionicu burzovne oznake PODR-R-A,
  • Davor Doko, član Uprave PODRAVKE d.d. stekao 403 dionice burzovne oznake PODR-R-A,
  • Ljiljana Šapina, članica Uprave PODRAVKE d.d. stekla 397 dionica burzovne oznake PODR-R-A.

Podaci o transakcijama navedeni su u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija koji je u privitku kao sastavni dio ove Obavijesti.