Stjecanje dionica PODRAVKE d.d. – Obavijest na dan 31.5.2019.

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta, PODRAVKA d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je dana 31. svibnja 2019. godine primio obavijest o stjecanju dionica Izdavatelja kojom društvo ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima obavještava Izdavatelja da je 29. i 30.05.2019. godine u svoje ime i za račun ERSTE PLAVOG obveznog mirovinskog fonda kategorije B steklo dionice Izdavatelja. Ova Obavijest se dostavlja s obzirom na činjenicu da je g. Petar Vlaić, upućena osoba na Popisu upućenih osoba Izdavatelja - kao član Nadzornog odbora Izdavatelja, a obnaša funkciju predsjednika Uprave društva ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Podaci o transakcijama navedeni su sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523 u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.